Oznámení o připravovaném převodu jmění

9/8 2022

Statutární město Ostrava tímto v souladu s § 33a a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že se stává osobou zúčastněnou na připravované přeměně spočívající v převodu jmění na společníka, kdy veškeré jmění zanikající společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., IČO: 471 51 595, se sídlem 28. října 2556/124, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 70924, přejde na statutární město Ostrava, jakožto jediného akcionáře uvedené obchodní společnosti.

Oznámení o připravovaném převodu jmění

Ilustrační foto.

Statutární město Ostrava tímto zároveň oznamuje, že zahájilo přípravu přeměny spočívající v převodu veškerého jmění společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s. na jediného akcionáře, kdy za tímto účelem byl zpracován níže uveřejněný Projekt převodu jmění na společníka, ve znění jeho přiložené změny. V souvislosti s uvedeným statutární město Ostrava upozorňuje své věřitele na jejich práva vyplývající z § 35 a násl. zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, která jsou podrobněji popsána v uveřejňovaném Projektu převodu jmění na společníka.

Další dokumenty zde.