Ostravu navštívil španělský velvyslanec

28/3 2023

V prostorách ostravského magistrátu přivítala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová velvyslance Španělského království v České republice, Jeho Excelenci Alberta Moreno Humeta. 

Ostravu navštívil španělský velvyslanec

. Španělský velvyslanec na ostravské radnici. Autor: MMO

Návštěva ze Španělska se v následném rozhovoru živě zajímala o dění v moravskoslezské metropoli. Na přetřes tak přišly otázky každodenního fungování samosprávy a její spolupráce s krajskými i celorepublikovými institucemi. Pro obě strany bylo zajímavé porovnat zkušenosti se samosprávnými mechanismy unitárního státu jako  Česká republika a Španělska, které je "federativním" státem autonomních společenství. 

Španělský velvyslanec se dotkl rovněž tématu transformace města po útlumu těžkého průmyslu a těžby, kdy situaci Ostravy připodobňoval ke španělskému městu Bilbao. V přátelské atmosféře došlo i na kuriózní příhody ze španělské komunální politiky.

Obě strany v závěru setkání potvrdily společnou vůli k navazování a prohlubování vzájemných kontaktů. Alberta Moreno Humeta se taktéž zapsal do městské pamětní knihy.