Ostravští radní přijali další opatření v souvislosti s koronavirem

15/4 2020

Odměny pro zaměstnance v pobytových službách sociálních zařízení města, potravinové balíčky pro lidi bez domova a další podpora podnikatelům. Tato konkrétní opatření, které souvisí s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 schválila Rada města na své úterní on-line schůzi.

Ostravští radní přijali další opatření v souvislosti s koronavirem

Síň rady města Ostravy. Foto: archiv MMO.

Pokračuje také distribuce lehkých ochranných štítů zdravotníkům v soukromých ordinacích.
Radní odsouhlasili poskytnutí mimořádných odměn zaměstnancům příspěvkových organizací v sociální oblasti, zřízených městem, pracujícím na odděleních, kde jsou klienti v karanténě kvůli onemocnění COVID-19. Odměny se budou vyplácet zpětně ode dne uzavření oddělení. Stanoveny jsou ve výši tisíc korun za každou odpracovanou směnu. Na zvýšené osobní náklady poskytne finanční prostředky město přímo organizacím z rezervy. Příspěvkové organizace mají celkem 1 523 zaměstnanců, z toho 1 035 v přímé péči.
„Schválená podpora se zatím týká pouze zaměstnanců Domova Iris, kteří se starají o klienty umístěné v uzavřeném oddělení v karanténě. Z ostatních pobytových služeb sociálních zařízení čekáme na informace po provedených rychlotestech. Snažíme se dělat maximum pro to, aby počet klientů i počet zařízení, ve kterých se objeví nákaza, zůstal co nejnižší. Jsme ale připraveni poslat peníze na odměny ředitelům i dalších organizací města, které se dostanou do stejné situace. Chceme tak podpořit lidi v první linii, kteří v ní zůstávají, i když se jejich běžná pracovní náplň zásadně změnila," uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Radní zároveň odsouhlasili objednávku potravinových balíčků pro lidi bez domova. Po dobu 30 dnů od 15. dubna do 14. května, jich terénní pracovníci Armády spásy a Charity Ostrava denně přímo v terénu rozdělí 250 kusů.

Cílem je poskytnout alespoň jedenkrát denně stravu osobám bez přístřeší, které mají v důsledku nouzového stavu daleko komplikovanější možnost si ji zajistit. Navíc je žádoucí zamezit shlukování těchto lidí v okolí prodejen. Potravinový balíček bude variantně obsahovat pečivo/housku, salám/sýr, ovoce a vodu. Ve výběrovém řízení na poskytovatele této služby podalo ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve výši 51 korun za balíček Družstvo Naproti. Tato měsíční potravinová výpomoc lidem bez domova přijde město na 383 tisíc korun.

Město Ostrava také pokračuje v průběžném schvalování a vyplácení rychlé finanční pomoci ostravským drobným podnikatelům.

„Rada města včera, již ve čtvrté vlně, posoudila několik stovek žádostí o rychlou finanční pomoc do výše 20 tisíc korun, která pomůže podnikatelům pokrýt alespoň část nákladů. Zatím bylo projednáno 1507 žádostí. Počet podpořených podnikatelských subjektů je aktuálně 1215 a celková rozdělená suma mezi ně je 18,9 milionu korun," doplnil ostravský primátor Tomáš Macura.

Poté, co se rada města minulý týden zabývala problematikou místního poplatku z pobytu a jeho možného prominutí, nakolik tento dopadá na jeden z nejvíce zasažených segmentů ekonomiky - cestovní ruch, na své úterní schůzi se usnesla doporučit jednotlivým městským obvodům ke zvážení možnosti prominutí dalšího druhu místního poplatku, a to poplatku za zábor veřejného prostranství v případech, kdy byl poplatníkům krizovými opatřeními vlády ČR zakázán či výrazně omezen výkon podnikatelské činnosti, který úzce souvisí se záborem veřejného prostranství. Ten na základě uzavřených smluv platí typově například provozovatelé kavárenských a restauračních předzahrádek. Na rozdíl od poplatku z pobytu jsou správci poplatku za zábor veřejného prostranství úřady jednotlivých městských obvodů. Poplatek z pobytu je od 14. dubna do 30. června poplatníkům prominut.

K zdravotníkům Městské nemocnice Ostrava, pracovníkům v sociálních službách, strážníkům a zaměstnancům na přepážkách úřadů, kteří dostali lehké ochranné štíty z první várky, přibyli v minulém týdnu praktičtí lékaři.

Od středy do pátku bude pokračovat distribuce štítů dalším ostravským praktickým lékařům. Výdejní místo funguje v přízemních prostorách radnice v bývalé prodejně klenotů v křižovatce ulic Sokolská třída a Českobratrská v době od 13 do 16 hodin. Zaměstnanci ordinací z Ostravy a z obcí spadajících do rozšířené působnosti města si je musí vyzvednout osobně.

Štíty na požadavek města vyrábí sdílené vývojové centrum IdeaHub. Město jich objednalo pět tisíc kusů za celkem 290 tisíc korun.