Ostravské projekty bodovaly ve Stavbě roku Moravskoslezského kraje

22/9 2023

Revitalizace Smetanova sadu, výstavba Expozice pro makaky, gibbony a kopytníky v ostravské zoo, rekonstrukce bytových domů porubského Oblouku, přestavba podnikového ředitelství Dopravního podniku Ostrava (DPO) a proměna někdejších jatek v galerijní prostor - tyto ostravské stavební počiny uspěly v soutěži Stavba roku Moravskoslezského kraje.

Ostravské projekty bodovaly ve Stavbě roku Moravskoslezského kraje

Jedním z oceněných projektů je rekonstrukce bytů v porubském Oblouku. Foto: MMO

Architektonická soutěž Stavba roku Moravskoslezského kraje letos pokračovala 17. ročníkem. Tak jako každý rok byly v jejím rámci oceněny výjimečné stavby z moravskoslezských regionů. Letos však jedno z ocenění míří také za hranice kraje. Do soutěže bylo v aktuálním roce 2023 přihlášeno celkem 57 staveb.

Stavební projekty města Ostravy se v ostré konkurenci neztratily. V kategorii „Stavby občanské vybavenosti - novostavby" získala čestné uznání Expozice pro makaky, gibbony a kopytníky, která je součástí Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Čestného uznání se v kategorii „Stavby občanské vybavenosti - rekonstrukce" dostalo hned dvěma realizacím - proměně historických městských jatek v sídlo galerie současného umění PLATO a první i druhé rekonstrukční etapě úprav podnikového ředitelství DPO. Z čestného uznání v kategorii „Stavby občanské vybavenosti - veřejná prostranství" se můžeme těšit díky revitalizaci Smetanova sadu v obvodu Mariánské hory a Hulváky.  Další čestné uznání bylo uděleno ikonickému Oblouku v Porubě, přesněji řečeno rekonstrukci bytů, které se v něm nacházejí. Zde se jednalo o kategorii „Bytové domy".

Speciální ocenění za mimořádný přínos z hlediska ekologizace veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji v kategorii „Dopravní, inženýrské a vodohospodářské stavby - Dopravní stavby" obdržela stavba Prodejny jízdních dokladů v Opavské ulici.

Čestná uznání pro stavební projekty v rozličných kategoriích svědčí o tom, že Ostrava pojímá svůj architektonický rozvoj komplexně, napříč všemi potřebami města.

Soutěž Stavba Moravskoslezského kraje každoročně vyhlašují Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Obec architektů, pobočka Ostrava, a Moravskoslezský kraj. Od vzniku soutěže v roce 2006 bylo k vidění bezmála 606 staveb a rozdalo se 340 ocenění.

Stavby přihlášené do soutěže posuzuje jedenáctičlenná porota složená
ze zástupců jednotlivých vyhlašovatelů soutěže. Porotci v rámci aktuálního ročníku objíždí veškeré přihlášené stavby do soutěže, vyjma staveb realizovaných mimo území Moravskoslezského kraje.