Ostravské Národní dny prevence nabídnou i aktuální rady ke kybernetickému bezpečí

10/10 2023

Národní dny prevence se letos konají v Ostravě ve dnech 10. a 11. října 2023. Největší akce v oblasti prevence kriminality nabízí celou řadu zajímavých témat.  Konference, konaná pod záštitou 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra Víta Rakušana, je určena odborné veřejnosti, zejména koordinátorům a manažerům prevence krajů a měst, zástupcům obecních a městských policií, neziskových organizací, Policie ČR, zástupcům akademické obce – kriminologům, sociologům a dalším aktérům v oblasti prevence. 

Ostravské Národní dny prevence nabídnou i aktuální rady ke kybernetickému bezpečí

Národní dny prevence 2023 v Ostravě. Foto: MMO

Zúčastnění mohou vzájemně sdílet dobré praxe a diskutovat o nejnovějších trendech i poznatcích. Termín uspořádání Národních dnů prevence byl volen v říjnu, měsíci kybernetické bezpečnosti. Velmi aktuální je téma prevence kybernetické kriminality, v posledních více než pěti letech se počet trestných činů kyberkriminality každoročně zvyšuje.

V roce 2022 přesáhl počet registrovaných skutků kybernetické kriminality v ČR 18 500. Při meziročním srovnání uplynulých deseti let pak konstatujeme nárůst kybernetické kriminality o 745,3 procent! Zatímco v roce 2012 bylo registrováno 2 195 těchto skutků, v roce 2022 už 18 554 skutků. Nejvíce tato trestná činnost kulminovala v roce 2022, při porovnání let 2021 a 2022 byl zjištěn nárůst o 9 036 skutků, což je nárůst o 94,9 procent. Nárůst kybernetické kriminality byl v roce 2022 evidován ve všech krajích, o víc, než sto procent stoupl počet kybernetických trestných činů i v kraji Moravskoslezském. Trend postupného přesunu kriminality do on-line prostředí je zcela evidentní, a i preventivní programy cílí právě tímto směrem.

Významná část Národních dnů prevence je proto věnována tématu kyberprevence. „Preventivní aktivity město realizuje i podporuje dlouhodobě a systematicky. Reagujeme však také na aktuální trendy páchané kriminality odpovídajícími programy. Naše městská policie zajišťuje projekty cílené k osvětě kybernetické bezpečnosti, určené jak žákům škol, tak seniorům. Připomenout mohu projekt #onlineMPO, který v loňském roce absolvovaly stovky žáků a v jehož realizaci pokračují ostravští strážníci i letos. Velmi mě těší, že naši strážníci preventisté spolupracují s odborníky Ministerstva vnitra ČR. Díky užitečným podnětům z řad strážníků Městské policie Ostrava a dalších strážníků městských policií je v současné době iniciován nový projekt v oblasti prevence kybernetické kriminality, který bude obsahovat nejen způsoby a témata vzdělávání v oblasti kyberbezpečnosti, ale poskytne i podpůrné edukační materiály pro přímou lektorskou činnost strážníků v celé zemi,“ vysvětlil Jan Dohnal, primátor statutárního města Ostrava.

Ministerstvo vnitra ČR v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti vydalo brožuru s deseti základními pravidly, jak se chovat na sociálních sítích s názvem „10 fíčůr bezpečného chování v onlinu.“ Pedagogům, rodičům, seniorům i dětem zábavným způsobem radí, kterak se bezpečně chovat v online světě a varuje před jeho aktuálními nástrahami. Zájemci materiály i další informace naleznou v odkazu https://1url.cz/wuBmZ. „Musíme si uvědomit, že ohrožení v kyberprostoru se týká všech, mladších i starších, méně i více zkušených. Zločinci v kyberprostoru totiž nejsou žádní amatéři. V brožurce proto upozorňujeme, jak se v online světe vyvarovat rizikového chování, které by mohlo nyní nebo v budoucnu lidem způsobit potíže,“ říká náměstek ministra vnitra Radek Kaňa.

Ostravské Národní dny prevence nabízí také další témata, detailněji k akci viz https://narodnidnyprevence.ostrava.cz/. Akce se koná jednou za dva roky, předchozí ročníky se uskutečnily v letech 2017 a 2019 v Brně, třetí v pořadí pak v roce 2021 v Plzni. Kromě programu pro odborníky Národní dny prevence obsahují program pro laickou veřejnost. Lidé mohou konzultovat také otázky práv obětí trestných činů, předcházení rizikovému chování dětí a mládeže či zabezpečení majetku. Potřebné informace mohou zájemci získat i díky městskému projektu Bezpečnější Ostrava. „Projekt Bezpečnější Ostrava vznikl v roce 2007, tehdy v reakci na nárůst majetkové trestné činnosti. V současnosti je Bezpečnější Ostrava zejména informační platformou, která nabízí občanům informace, jak ochránit sebe, své blízké i svůj majetek. Smyslem všech našich aktivit v oblasti prevence kriminality je vytvořit z Ostravy skutečně bezpečné město, kde se lidé mohou cítit bezpečně a kontinuálně budou informováni o všem, co je pro ně důležité a co jim může pomoci,“ doplnil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Město Ostrava každoročně podporuje na poli prevence kyberkriminality činnosti nestátních neziskových organizací, městské i státní policie, pozornost směřuje také do oblasti podpory vzdělávacích aktivit zvyšujících orientaci osob, které přichází do kontaktu s rizikovými skupinami (policisté a strážníci, učitelé, sociální pracovníci, pracovníci v justici, zaměstnanci veřejné správy apod.). Za příklad lze uvést organizaci Rizika internetu a komunikačních technologií, kteří se dlouhodobě věnují tématu kyberbezpečnosti na ostravských školách, nebo Knihovnu města Ostravy, cílící v rámci svých seniorských klubů na edukaci seniorů a jejich bezpečného pohybu v prostředí internetu.