Ostravské dominanty se rozzáří tyrkysovým světlem

20/11 2023

Dne 20. listopadu si každoročně připomínáme Světový den dětí, když právě toho dne roku 1989 schválilo Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) Úmluvu o právech dítěte. Na počest tohoto výročí se věž Nové radnice a most Miloše Sýkory dnes po setmění zahalí do tyrkysově modré barvy.

Ostravské dominanty se rozzáří tyrkysovým světlem

Modře nasvícený most Miloše Sýkory. Foto: Jiří Zerzoň

Statutární město Ostrava se tímto připojuje k mezinárodnímu projektu s názvem Light Up Blue, upomínajícím právě na přijetí tohoto důležitého dokumentu. Mezi jeho první signatáře patřilo rovněž tehdejší Československo, jehož nástupnickým státem je Česká republika.

Tento dokument zaručuje každému dítěti mj.  právo na vzdělání, právo na život v bezpečném a zdravém prostředí, na rodinu a ochranu, ale také právo na odpočinek, hry a dětské sny – prostě právo na dětství. V minulých letech si řada zemí v partnerství s UNICEF při Světovém dni dětí (World Children´s Day), který připadá právě na den přijetí Úmluvy, připomněla její smysl nasvícením ikonických budov a dominant do tyrkysově modré barvy UNICEF. V nové barvě tak zazářily mj. budova Opery v Sydney, Niagarské vodopády v Kanadě, skalní město Petra v Jordánsku, Empire State Building v New Yorku nebo Akropole v Athénách. Akci osobně podpořila také řada známých osobností, např. herci Orlando Bloom a Liam Neeson. Video z kampaně Go Blue je možné sledovat zde: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=hGWE2D2Q81U.


UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do nejchudších zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.