Ostravská knihovnice získala prestižní celostátní cenu

13/10 2023

Knihovnice Helena Dlouhá, která působí v Oddělení pro děti a mládež Ústřední knihovny, obdržela dnes z rukou ministra kultury České republiky Martina Baxy cenu MARK za své mimořádně tvůrčí aktivity. Ty se především tkají projektu S knížkou do života Bookstart, ve kterém je Helena Dlouhá důležitou součástí.

Ostravská knihovnice získala prestižní celostátní cenu

Helena Dlouhá při přebírání ceny MARK. Foto: KMO

Jak ostatně podotýká Martina Kratochvílová z Moravské zemské knihovny v Brně, která vede nominace na tuto cenu: „Helena nenápadně, ale velmi usilovně aktivizuje komunitu zapojených knihoven a svoji osobní účastí na seminářích, kde vystupuje jako lektorka, získává další knihovny. Připravuje Zpravodaj projektu, který pravidelně rozesílá do knihoven, zajímá se o názory odborníků, hledá tipy na vhodné čtení pro cílovou komunitu a to vše s cílem pomoci knihovnám, zejména těm menším bez zkušeností, s aktivitami pro děti 0-6 a jejich rodiče, aby se nebály do projektu vstoupit, získat novou komunitu čtenářů a rozšířit nabídku služeb pro veřejnost v místě svého působení. Aktivně se účastní předávání dárkových sad na vítání občánků v Ostravě a všechny praktické zkušenosti využívá pro rozvoj celostátního projektu S knížkou do života. Její působení má celostátní přesah, je dlouhodobé a každý rok přináší projektu nové podněty.“ V projektu navíc spravuje webové stránky a sociální sítě projektu za celou ČR.

Vedle této činnosti je nesmírně tvůrčí i ve svém domovském Oddělení pro děti a mládež, kde společně se svými kolegyněmi vytváří, pro zejména dětské návštěvníky, přátelskou a tvůrčí atmosféru. V jejím knihovnickém portfoliu najdeme i bohatou znalost české i světové knižní produkce pro děti a mládež, nebo vedení lekcí informačního vzdělávání a tematických besed pro školy.

Cenu MARK uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a zaštítilo ji Sdružení místních samospráv. Předávání ceny proběhlo ve čtvrtek 12. 10. 2023 v Zrcadlové kapli Klementina v Praze, a bylo součástí vyhlášení cen Ministerstva kultury Knihovna roku a ceny SKIP Městské knihovny roku v rámci oslav Týdne knihoven.