Ostrava zná Seniory roku 2021

26/1 2022

Na pomyslných vítězných příčkách patnáctého ročníku ankety města Senior roku stanuly hned dvě osobnosti, paní Hedvika Juřinová a pan Josef Juřeník. Vítězným klubem seniorů se stala zájmová organizace číslo 15 Kreativ.

Ostrava zná Seniory roku 2021

Předávání cen Senior roku 2021. Foto: Lukáš Kaboň

Ceny jednotlivým vítězům předal Zbyněk Pražák, náměstek primátora. Společným jmenovatelem oceněných byla činnost pro ostatní a pomoc druhým.

Zasloužené ocenění si převzala paní Hedvika Juřinová. Výčet aktivit paní Juřinové by byl vskutku dlouhý, úctyhodná je však její dobročinná činnost ve prospěch boje proti rakovině. Za posledních 14 let zorganizovala prodej 72 000 symbolických kytiček Ligy proti rakovině, do samotného praktického prodeje kvítků se sama rovněž zapojuje. Od roku 2003 je členkou Slezského klubu stomiků Ostrava z. s. a velmi aktivně se podílí na jeho chodu. Organizuje klubová setkání, zajišťuje vstupenky na divadelní představení, v rámci rekondičních pobytů zajišťuje rehabilitace či pobyt v bazénu.

Oceněn byl také pan Ing. Josef Juřeník, který se věnuje nejen sportovním aktivitám seniorů. Pan Juřeník se podílí též na chodu železničního muzea, a pro svůj koníček, orientační běh, se snaží nadchnout i děti. Oceněný je rovněž členem výboru seniorů OSŽ Ostrava hlavní nádraží, pomáhá se zajištěním různých seniorských aktivit. Několik let zajišťuje orientační pochody seniorů, pořádá různé akce orientačního běhu, je předsedou Sportovního klubu orientačního běhu Ostrava, o. s.

Nejlepším klubem seniorů se stala zájmová organizace číslo 15 Kreativ. Výrobky zručných seniorů, kteří věnují svůj čas zpracování rozličných materiálů, pak navíc potěší mnoho dalších lidí. Senioři se tímto neobvyklým způsobem zapojili do projektu pletení ponožek a chobotniček pro předčasně narozené děti, určených na neonatologické oddělení. Ponožky však senioři upletli i pro obyvatele domovů důchodců. V době prvotního nedostatku tito senioři šili roušky pro potřebné, domovy seniorů, dobrovolnické centrum či dalším. Senioři se však podíleli také na organizaci sbírky věcí (šatstva, obuvi, hraček) v rámci aktivit charitativní organizace ADRA, mířící potom k lidem, postiženým tornádem.

Práce oceněných seniorů je obdivuhodná. I nadále pomáhají svému okolí, jsou kreativní, velmi činorodí, jejich aktivity jsou často charitativní. Zkrátka jsou vzorem pro ostatní a je mi ctí alespoň tímto způsobem poděkovat za jejich nezdolnou energii, činnost a pomoc ostatním,“ konstatoval náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Tradiční anketu Senior roku vyhlásilo město na podzim roku 2021 při příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Nominováni mohli být aktivní senioři starší 65 let, mající bydliště na území města Ostravy, kteří výjimečným způsobem přispívají ke zlepšení života společnosti. Současně byla vyhlášena také kategorie Klub seniorů roku, do které bylo možno nominovat aktivní organizace, jejichž činnost je pro seniory přínosná a zajímavá.

Ohlédneme-li se k prvopočátku ankety Senior roku, můžeme připomenout jednotlivé vítěze: MUDr. Blanka Malá (2007), JUDr. Eva Teicherová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009), Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek (2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová-Kolářová (2014), MUDr. Rajko Doleček (2015), Ing. Milan Weber (2016), Lenka Kocierzová (2017), Česlav Pietoň (2018), Anna Pinterová (2019), Zdeňka Šupíková (2020).

Doplnit lze však také vítěze anketní kategorie Klub seniorů: Občanské sdružení Společnost senior (2015), Klub seniorů Nová Bělá (2016), Klub seniorů Ostrava-Plesná (2017), Klub seniorů DK Akord (2018), Sdružení seniorů OSŽ (2019), základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ostrava-Bartovice (2020).