Ostrava zapojuje lidi ohrožené chudobou do běžného života

9/6 2021

Město Ostrava se dlouhodobě potýká s problémy spojenými s chudobou a vyloučenými lokalitami. Ohroženým lidem pomáhá. Těch jsou již tisíce, přičemž osm set Ostravanů si našlo práci.

Ostrava zapojuje lidi ohrožené chudobou do běžného života

Ilustrační foto: MMO

Na problémy s chudobou zareagovalo město navázáním spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. V Ostravě od té doby vzniklo za podpory evropských fondů krizové bydlení pro nejzranitelnější občany a více než 450 sociálních bytů, ve kterých si zhruba 90 % domácností bydlení udrželo. Ve spolupráci s Agenturou a neziskovými organizacemi se také podařilo zastavit 180 neoprávněných exekucí, pomoci 800 lidem najít si zaměstnání a zabránit odebrání 84 dětí.

Náměstek primátora Ostravy Zbyněk Pražák, do jehož gesce spadá rovněž sociální oblast, apeluje na význam osobní odpovědnosti každého dospělého člověka za svůj život a za osud jeho rodiny. „Jsme vždy připraveni efektivně pomoci každému, kdo ji skutečně potřebuje. Pozitivní výsledky se dostavují už nyní, a určitě nehodláme usnout na vavřínech. Nadále budeme rozšiřovat kapacity sociálního bydlení, zlepšovat dostupnost zdravotní péče pro nejohroženější skupiny a snažíme se, aby si lidé z ohrožených skupin také dokázali najít práci,“ řekl náměstek Zbyněk Pražák a dodal: „Nevnucujeme pomoc nikomu, kdo o ni sám nestojí. Naštěstí je stále více těch, kterým záleží na tom, v jakém prostředí žijí.“

Ostravský příklad ukazuje, že k tomu, aby se lidé vyloučení z běžného života mohli odrazit ode dna, potřebují v první řadě střechu nad hlavou. „Pana Ladislava jsme objevili uprostřed lesa hned na počátku provozu služby terénní programy v lednu 2017. Žil ve stanovém příbytku s pěti psy. Živil se sběrem kovů, které našel v přilehlém okolí. Zjistili jsme, že pochází ze Slovenska a v ČR dlouhé roky pracoval jako havíř. 15 let žil bez občanského průkazu,“ popsala Jana Němcová z Charity Ostrava, která službu vede. Po vzájemné dohodě a v intenzivní spolupráci s úřady a státním podnikem DIAMO podal pan Ladislav žádost o příspěvek na živobytí a začal dle splátkového kalendáře hradit dluh u zdravotní pojišťovny. Díky tomu se mu otevře možnost dosáhnout na starobní důchod a začít žít plnohodnotný život.

Problémy, se kterými se pan Ladislav potýkal, bohužel nejsou ojedinělé. Ostrava, stejně jako další města v Moravskoslezském kraji, se v minulosti orientovala na těžební, zpracovatelský nebo chemický průmysl. Po roce 1989 prošlo území výraznými změnami a v důsledku restrukturalizace průmyslu byla utlumena důlní činnost. To s sebou přineslo problémy s nezaměstnaností, ale také s bydlením, které se na běžném trhu daří sehnat stále méně lidem.

Pomoc nejzranitelnějším vrstvám obyvatel vyžaduje vstupní investici, dlouhodobě se ale vyplácí i finančně. Experti Agentury spočítali, že ztráta bydlení tisícovky lidí přijde státní pokladnu minimálně na 250 milionů korun ročně. A nejen to. Pro stát představuje obrovské náklady ve výši až 50 tisíc korun měsíčně také ústavní péče o děti, které jsou z nestabilního rodinného prostředí odebírány.

„Děti bohužel často doplácí na problémy svých rodičů. V Česku jsou už nyní obce, kde 10–20 % žáků neukončí ani základní vzdělání. Je prokázáno, že právě tyto děti přichází z rodin zatížených exekucemi nebo bydlí v naprosto otřesných podmínkách. Pokud se nám bude dařit tyto problémy řešit, je velký předpoklad, že děti si v dospělosti najdou slušnou práci a nebudou páchat kriminální činnost,“ uvedla Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování ministerstva pro místní rozvoj.