Ostrava upraví okolí nových univerzitních budov

14/1 2020

Dvě nové stavby Ostravské univerzity, budova Fakulty umění se zázemím pro „Centrum digitálních technologií, hudební produkci a multimédia"  a druhá budova "Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví", nezůstanou v lokalitě osamoceny. Město upraví jejich okolí a vytvoří tak podmínky pro další urbanistický rozvoj Černé louky a Nové Karoliny.

Ostrava upraví okolí nových univerzitních budov

Vizualizace úprav okolí nových univerzitních budov. Zdroj: CHVÁLEK ATELIÉR S.R.O.

Stavba nových univerzitních budov je zásadní nejen pro univerzitu, ale také pro rozvoj města Ostravy a celého regionu.

„Projekt, který mnozí považovali před třemi lety za utopii, jde do realizace. Ostrava potřebuje rozvíjet prvotřídní vzdělání  nejen v technických oborech a toto je konkrétní odpověď. Výstavbu nových budov Ostravské univerzity jsme se proto rozhodli významně podpořit nejen předfinancováním projektové přípravy, ale hlavně darováním a přípravou stavebních pozemků a také výstavbou podzemního parkoviště, které bude součástí areálnu a bude sloužit jak potřebám univerzity, tak veřejnosti. Bonusem bude kultivace dnes zanedbané lokality, která je součástí širšího centra města. Vznikne zde kvalitní architektura a veřejný prosto, na které my navážeme úpravou území podél Ostravice. Vytvoří se tak zcela nový, příjemný kus města," řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Nyní město pokračuje v přípravě úprav dopravní infrastruktury celého území. Jejím cílem je efektivně propojit významné instituce v oblasti, umožnit dostavbu území a zároveň pokračovat ve zkvalitňování veřejného prostoru této části centra města.

Zásadní úpravy čekají takzvanou „levobřežní" komunikaci, která odděluje budoucí areál Ostravské univerzity od řeky Ostravice. Podle architektonické studie, jejíž vypracování zadalo město Ostrava, je nyní jako další stupeň projektové přípravy zpracovávána dokumentace pro územní rozhodnutí. Podstatou úprav, které jsou připravovány k realizaci, je zklidnění ulice o automobilový provoz a vytvoření prostoru pro cyklisty a pěší. Komunikace ve své nové podobě nebude tvořit umělou hranici mezi sportovně rekreačním a uměleckým děním Ostravské univerzity a životem u řeky, naopak je přirozeně propojí. Vzniknou tak nové příležitosti pro vnímání krásy a přírodního charakteru řeky Ostravice a jejího nejbližšího okolí. Návštěvníky lokality bude vyzývat nejen k relaxaci, ale také ke sportu.

„Od navržené úpravy očekáváme v blízké budoucnosti zklidnění dnešní komunikace. Z dlouhodobého hlediska bychom ji ideálně zcela uzavřeli pro automobily, to však za předpokladu, že budeme mít k dispozici objízdnou trasu. Preferujeme přírodě blízké řešení lokality a její návaznost na nové stavby Ostravské univerzity pro umění a sport. Předpokládáme, že výstavba univerzitních budov i naše úprava levobřežní komunikace skončí v roce 2021, nejpozději v roce 2022," řekla náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Pro samotnou stavbu nových univerzitních budov Ostrava věnovala Ostravské univerzitě pozemky v hodnotě 42 milionů korun v lukrativní lokalitě a dále zaplatí 117 milionů za výstavbu podzemních garáží se 155 místy, která budou sloužit nejen univerzitě, ale také veřejnosti. Vystavěny budou pod budovou „Univerzitního zázemí sportu a behaviorálního zdraví". Město se podílelo i na předfinancování projektové dokumentace staveb a jiných souvisejících nákladech.

Podmínky pro výstavbu nového univerzitního areálu město pomohlo vytvořit i přemístěním tramvajové smyčky a jedné z ostravských atrakcí - Miniuni. Smyčka Výstaviště za budovou Divadla Antonína Dvořáka se už demoluje, práce by měly být hotovy do 22. ledna. Tramvaje se budou dočasně otáčet na terminálu Hranečník nebo v tramvajové vozovně v Přívoze, než se za řekou Ostravice v blízkosti Slezskoostravského hradu vystaví nová smyčka, na kterou se již připravuje projektová dokumentace. Dokončena bude v roce 2021. Pro cestující linek 4, 10 a 12 se nic nemění. Spoje, které dříve končily na Výstavišti, zajíždějí dále, až na Hranečník. Linky 11 a 6 jsou odkloněny na Nádražní ulici a pokračují směrem do Přívozu. Tramvajová zastávka Výstaviště zůstává v obou směrech nadále v provozu.

Miniuni se přesune do areálu Slezskoostravského hradu. Demontované exponáty se nyní rekonstruují. Na nové místo se z původních 30 dostane maximálně patnáct zrenovovaných kousků. V budoucnu by k nim mohly přibýt další, dohromady jich bude 20. V jejich blízkosti vznikne nové posezení, restaurátorská dílna a další zázemí pro návštěvníky. Nové Miniuni by se mělo otevírat ve druhé polovině roku 2020.

Projekt výstavby dvou nových univerzitních budov je jednou z největších investic svého druhu ve vysokém školství v Česku. Stavba objektů začne v lednu a přijde zhruba na miliardu korun. Hrazena bude ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který v roce 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo do něj investuje 720 milionů korun, město Ostrava přispěje více jak 156 miliony. Zapojil se i Moravskoslezský kraj 14 miliony korun na přípravu projektových dokumentací i samotná Ostravská univerzita 4 miliony korun.