Ostrava snižuje počet domácností v bytové nouzi

4/3 2024

Město Ostrava se aktivně snaží domácnostem v bytové nouzi pomoci prostřednictvím projektu sociálního bydlení. Magistrát města Ostravy se zaměřuje na různé formy podpory v návaznosti na rozličné životní situace a problémy, které potřebují obyvatelé města v souvislosti s bydlením řešit. 

Ostrava snižuje počet domácností v bytové nouzi

Setkání k tématu sociálního bydlení. Foto: Jiří Zerzoň

V rámci projektu tak zajišťujeme poradenství, zabezpečujeme sociální bydlení a poskytujeme sociální práci, tedy podporu zabydleným domácnostem. Ostrava byla prvním městem v Moravskoslezském kraji, realizujícím unikátní projekt zaměřený na podporu domácností v bytové nouzi, jehož součástí byl i vznik Kontaktního místa pro bydlení.

Pro MPSV je podpora v oblasti bydlení jednou z hlavních priorit. Asi nejvýraznější formou okamžité pomoci státu v ekonomické a energetické krizi se stal příspěvek na bydlení, který představuje rychlou podporu s úhradou nákladů. Často jej čerpají rodiny nebo senioři. Zabýváme se ale také jasnými koncepcemi, kterými chceme změnit aktuální stav a čelit problémům s dostupností bydlení, například pro mladé. Na MPSV máme projekt, jehož hlavním cílem je rozšířit sociální bydlení napříč celou Českou republikou. Výrazné změny se chystají i v legislativě. Spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj a připravili jsme Zákon o podpoře v bydlení,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

V Ostravě je tři tisíce domácností, které se nacházejí v bytové nouzi a řeší tak závažné problémy – jsou bez bydlení, žijí v pobytových sociálních službách (azylových domech), komerčních ubytovnách, v nejistém či nevyhovujícím bydlení. „Problémy v oblasti bydlení představují, zvláště v posledních letech, pro rostoucí počet domácností takovou zátěž, že se z nich nemohou dostat vlastními silami. Pomoc domácnostem při řešení těchto situací tak považujeme za nesmírně důležitou. Proto jako město aktivně spolupracujeme s městskými obvody a společností Heimstaden na vyčleňování bytů pro účely sociálního bydlení. Zajišťujeme také související podporu zabydlených domácností sociálními pracovníky, kteří pomáhají bydlení trvale udržet a společně zpracovávají také individuální plán spolupráce a vytyčují cíle,“ uvedl Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

Statutární město Ostrava při realizaci aktivit v oblasti sociálního bydlení spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí a je zapojeno do aktivit Ministerstva pro místní rozvoj, které připravuje legislativu, věnující se agendě podpory bydlení. Ostravské zkušenosti jsou tak přenášeny i na národní úroveň a pomáhají formovat připravovanou legislativu. Projekt Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava má plánovanou realizaci do října 2025.

Projekty zaměřené na sociální bydlení realizujeme od roku 2017 a od té doby jsme v 206 bytech zabydleli 601 osob (323 dospělých a 278 dětí). Do sociálního bydlení jsou zabydlovány domácnosti, které se dříve nacházely ve velmi obtížných životních situacích. Důležitou součást sociálního bydlení představuje sociální práce. Aktuálně podporu poskytujeme 82 domácnostem. Právě díky vhodně nastavené spolupráci s domácnostmi si jich více než 85 % bydlení udrží a dochází k celkovému zlepšení jejich životní situace,“ doplnil Jan Dohnal, primátor města.

Poradenství a příjem žádostí o sociální byty zajišťuje Kontaktní místo pro bydlení, které se nachází v budově Magistrátu města Ostravy a mělo od svého otevření v listopadu 2022 již více než tisíc klientů (1 044 klientů). Obyvatelům města jsou poskytovány informace, jak řešit problémy v oblasti bydlení s nimiž se potýkají, včetně nedostatku financí na jeho úhradu a mají také možnost podat žádost o sociální byt. Kontaktní místo pro bydlení je jedním z pilířů zákona, který připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.