Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

16/3 2019

Město Ostrava si společně s dalšími národními a mezinárodními organizacemi připomíná Světový den sociální práce. Ten vyhlašuje Mezinárodní organizace sociálních pracovníků od roku 1983 vždy na třetí úterý v měsíci březnu. Letos připadá na 19. března 2019.

Ostrava si připomíná Světový den sociální práce

Ostravskáo Nová radnice. Ilustrační foto: René Stejskal

Světový den sociální práce se každý rok zaměřuje na určité téma. „Letos je tématem podpora významu mezilidských vztahů. Ostrava dlouhodobě usiluje o to, aby byla městem, které dokáže svým obyvatelům zajistit důstojný život. Také proto podporuje na svém území činnosti sociální práce a systém sociálních služeb rozvíjí v procesu komunitního plánování,“ připomenul náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Sociální pracovníci pomáhají všem osobám, které se ocitly v náročných životních situacích, s nimiž si samy nedokáží poradit. „Pokud se člověku zhoršený zdravotní stav, kvůli kterému potřebuje pomoc další osoby, pomohou s výběrem vhodné sociální služby. Pokud přijde o příjem ze zaměstnání nebo má nízký příjem, pomohou zorientovat se v dávkovém systému, s vyplněním složitých formulářů žádostí o různé dávky. Sociální pracovníci také dokáží zajistit podporu a pomoc rodičům a dětem ohroženým rodinnými a výchovnými problémy. Poradenství a pomoc poskytnou i v dalších problémových situacích,“ vysvětlil náměstek Pražák.  

Sociální pracovníci působí nejen na Magistrátu města Ostravy, ale také na všech úřadech městských obvodů a ti, kteří se věnují sociálně právní ochraně dětí, na magistrátu a na osmi obvodních úřadech. Své sociální pracovníky mají některé příspěvkové organizace města zajišťující sociální služby. Mimo to se s nimi lze setkat v nemocnicích a u nestátních neziskových organizací. Každý rok všichni tito sociální pracovníci poskytnou pomoc několika tisícům obyvatel města.

Další informace a kontakty na sociální pracovníky najdete na webových stránkách města a na webových stránkách úřadů městských obvodů. Seznam dostupných sociálních služeb je na webu socialnisluzby.ostrava.cz, informace o komunitním plánování sociálních služeb na webu www.kpostrava.cz, informace o specializovaných projektech na webu socialnizaclenovani.ostrava.cz.