Ostrava schválila poslední balík podpory drobným podnikatelům

2/3 2021

Po dobu šesti týdnů rada města Ostravy projednávala v jednotlivých balících podporu drobným ostravským podnikatelům. Na základě jednoduše vyplněných a rychle prověřených žádostí dostávali pomoc ve výši 20 tisíc korun na své účty do jednoho týdne od schválení.

Ostrava schválila poslední balík podpory drobným podnikatelům

Ilustrační foto. Zdroj MMO.

Dohromady tak získá 1854 žadatelů více než 37 milionů korun. S koncem výzvy na podporu drobných podnikatelů nyní město zveřejnilo program finanční pomoci pro neziskové organizace.

 „Po celou dobu jsme se soustředili na co nejrychlejší vyřízení žádostí, poslední balík rada schválila dnes. Na jednorázovou finanční podporu pro podnikatele jsme měli připraveno 40 milionů korun, které jsme bezmála vyčerpali.  Nyní pomůžeme stejně jako vloni neziskovému sektoru, který se mnohde také ocitl na hranici svých možností. Naši podporu potřebuje i proto, abychom do budoucna zachovali služby a aktivity, které jsou ve městě potřebné a dotváří jeho pestrost,“ uvedl primátor Tomáš Macura.   

Program na podporu podnikatelů město spustilo v pondělí 18. ledna. Až do neděle 7. února, kdy přijímalo žádosti naposledy, podalo žádosti o mimořádnou podporu celkem 2246 podnikatelů. Schváleno bylo 1854 žádostí, zamítnuto jich bylo 392. Neúspěšní žadatelé nesplnili podmínky nejčastěji v těchto případech: neměli provozovny na území Ostravy nebo provozovali činnost, která nebyla zakázána usnesením vlády, případně se osoba žadatele opakovala ve více majetkově propojených podnikatelských subjektech. Část podnikatelů také nereagovala na výzvu k doložení dalších informací a nebylo proto možné vyhodnotit splnění podmínek. Pomoc byla určena podnikatelům s provozovnami na území města, kteří se následkem vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 dostali do hmotné nouze poté, co byla jejich činnost v návaznosti na aktuální vládní opatření od 27. prosince výslovně zakázána a kteří splnili stanovené podmínky. Žádosti se podávaly prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře, který pro město zpracovali IT odborníci z městské firmy OVAnet a společnosti Tieto Enator. Již vloni město vyplatilo 2557 ostravským podnikatelům v obdobně koncipovaném programu bezmála 80 milionů korun.

I když je peněžitá pomoc ze strany města doplňkovou pomocí, (tu hlavní pomoc zaštiťuje přímo stát), reagují na ni ostravští podnikatelé s velkou vděčností. Například Pavla Piatkiewiczová napsala: „Mockrát vám děkuji za schválení pomoci. Nesmírně si toho vážím a jsem skutečně hrdá na to, že žiji ve městě, které už poněkolikáté pomáhá a dost významně!“ Poděkování dorazilo také od Lukáše Světlíka: „Pomáháte, i když nemusíte. Kdyby takto rychle a jednoduše pomáhal stát, bylo by to pro všechny zasažené mnohem jednodušší.“

podpora