Ostrava rozdělí na sportovních dotacích téměř 130 milionů korun

15/3 2021

Částku ve výši bezmála 130 milionů korun, co je o něco více než ve schváleném rozpočtu, rozdělí město Ostrava v letošním roce ve formě sportovních dotací.

Ostrava rozdělí na sportovních dotacích téměř 130 milionů korun

Ilustrační foto: Lukáš Kaboň

Město Ostrava poskytne na dotacích pro registrované a neregistrované sportovce ve věku od 4 do 23 let, a také na celkovou podporu vrcholového sportu bezmála 130 milionů korun. Úspěšná byla většina žadatelů, která splnila formální kritéria programu. Výše dotace pro jednotlivé organizace byla stanovena podle počtu sportovců, jejich věkové kategorie, druhu sportu a jeho ekonomické náročnosti i objemu finančních prostředků, poskytnutých v předchozím období. Žádosti se vyplňovaly elektronicky, jejich podání se oproti minulosti zjednodušilo.

„Přestože je dnes sport v lockdownu, kluby a spolky dostaly naši podporu, aby měly jistotu, že po návratu k běžnému životu budou mít z čeho pokrýt základní výdaje. Naším hlavním cílem je, aby děti měly kde a s kým sportovat. Oproti schválenému návrhu rozpočtu, v němž jsme s ohledem na ekonomickou situaci vyvolanou pandemií krátili všechny možné položky zhruba o deset procent, se nám nakonec podařilo navýšit alokované finanční prostředky na podporu sportu o 1,5 milionu na celkových 129,3 milionu korun. Věřím, že jistota finanční pomoci od města našim sportovním klubům pomůže překlenout současnou špatnou situaci. Moc jim a tím i sportování v Ostravě držím palce, aby vydržely a nevzdaly se,“ uvedla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

I přes aktuální snížení daňových příjmů, způsobených už více jak rok se šířící epidemii nemoci covid-19, uvolnilo město Ostrava mezi sportovní kluby na jejich činnost celkem 120,3 milionu korun, určených pro oblasti Tělovýchova a sport a Vrcholový sport. Město tak v nelehké době podporuje sportovní kluby, aby usnadnilo co nejrychlejší návrat mládeže k pravidelným celoročním aktivitám, jakmile se uvolní současná protiepidemická opatření.

Kvůli epidemii ale město zároveň odložilo rozhodnutí o poskytnutí dotací na sportovní akce a rozvoj infrastruktury v roce 2021. V rezervě rozpočtu na ně zůstala nerozdělená částka ve výši 9 milionů korun. Prostředky bude možné použít i na podporu investičních projektů spolufinancovaných Národní sportovní agenturou.

V oblasti podpory Tělovýchovy a sportu přišlo 180 žádostí, město na pravidelnou sportovní činnost, na aktivity sportovních center i hendikepovaných sportovců rozdělilo mezi 170 žadatelů celkem 35,5 milionu korun, což je srovnatelná výše s rokem 2020.

„Dotace použijeme částečně k pokrytí nájmu a s tím spojených služeb.  Její poskytnutí nám velmi pomůže, protože bez ní bychom opravdu neměli tyto fixní náklady z čeho uhradit. Naše Taneční a sportovní akademie K+K Labyrint Ostrava působí na území města již 21 let. Naším současným cílem je vydržet i tuhle dobu a po návratu věcí do normálu opět nastartovat chod našeho klubu, opět ho otevřít pro všechny děti a mládež a pokračovat v pravidelné, systematické sportovní činnosti, aby Ostrava mohla být i nadále městem sportu,“ konstatovala manažerka a taneční instruktorka akademie Katrin Žabenská.

V oblasti podpory Vrcholového sportu včetně přípravy mládeže město vyhoví 22 žádostem z 23.  Žadatelé obdrží celkovou částku 84,7 milionu korun. Z toho 54,8 milionu korun půjde na podporu sportovní výchovy a přípravy dětí a mládeže pro vrcholový sport.

 „Skutečnost, že schválená dotace je nižší než v minulých obdobích, vzhledem k současné, velmi složité situaci akceptujeme. Počítáme s tím, že se v těchto podmínkách musíme všichni uskrovnit. Rozumíme tomu, že také příjmy města jsou nyní nižší než obvykle a že i město musí hospodaření s nimi o to víc uvážit. Tím více si vážím toho, že i navzdory velkým problémům, které s sebou pandemie nese, město na podporu sportu nezapomíná. Městu za to patří dík," řekl předseda představenstva FC Baník Ostrava Václav Brabec.

 Pro podporu sportování i v době omezení vytvořilo město na svých FB stránkách Fajnový sport Ostrava seriál „Sportujeme za covidu!!!, na nichž jsou postupně zveřejňovány inspirativní příběhy ze života klubů i jednotlivců, kteří to nevzdávají, a i v současnosti hledají cesty a způsoby, jak zůstat aktivní, pozitivní a v pohybu.

V Ostravě působí 128 sportovních klubů a tělovýchovných jednot, v nichž se sportu aktivně věnuje 31 363 lidí, z toho 19 224 mužů a 12 139 žen. Mládež do 21 let tvoří zhruba polovinu z celkového počtu.