Ostrava prodává Trojzubec v centru města

6/3 2020

Pětipatrový administrativní objekt s aulou, vnitřním atriem, exteriérovou střešní terasou a podzemním parkovištěm pro 250 aut vznikne v jedné z proluk atraktivní lokality Karolina, které se říká Trojzubec. Město prodá pozemky developerovi, společnosti Contera Investment  X za 95 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé 4. března.

Ostrava prodává Trojzubec v centru města

Mapka znázorňuje dva pozemky, které byly vloni nabídnuty k prodeji, nahoře Slza, dole Trojzubec. Zdroj: Archiv MMO.

Dostavěná proluka v území  naváže na již existující obchodně-administrativní a rezidenční komplex.

O záměru prodat pozemky o celkové rozloze 7 982 m2 rozhodli ostravští zastupitelé v květnu loňského roku. Lhůtu pro předložení nabídek měli zájemci do konce září 2019. Město jako součást záměru určilo parametry, které hodnotila pracovní skupina. Stanovena byla minimální nabídková kupní cena ve výši 56 milionů korun. Město požadovalo, aby měl objekt alespoň tři patra a byl v souladu s platným územním plánem a základními funkčními a prostorovými regulačními podmínkami z ledna 2019. K ploše je vydáno platné uzemní rozhodnutí o umístění stavby. Investor má možnost jej využít nebo případně upravit dle svých představ a potřeb.

Pracovní skupina hodnotila budoucí způsob využití pozemků, celkový záměr, přínos pro rozvoj dané lokality, harmonogram výstavby, cenovou nabídku i konkrétní údaje o způsobu financování. S vybraným zájemcem, společností Contera, zástupci města následně projednávali podrobnosti kupní smlouvy. Podepsána bude během března.

„Naším dlouhodobým cílem je vytvořit z centra Ostravy hojně navštěvované atraktivní místo. Stavba administrativního objektu na dosud nevyužitém území bude dalším důležitým krokem pro rozvoj této významné části centra města, pro jeho zcelení, propojení moderních staveb nákupního centra a obytných domů s historickými objekty Trojhalí. Těší mě, že se do projektu pouští společnost Contera, která na území města i dalšími stavbami prokázala, že má na podobný projekt dostatečně silnou vizi i energii," řekl primátor Tomáš Macura.

Proluka určená k zástavbě se nachází v nejužším centru Ostravy a je výborně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Její poloha umožňuje synergii budoucích funkcí nové zástavby s tou stávající, kde se nachází významné kulturní, společenské a obchodní instituce.

„V kupní smlouvě jsou stanoveny také termíny, které má kupující dodržet- do poloviny příštího roku požádat o změnu územního rozhodnutí, pakliže k němu přistoupí, stavební povolení mít k dispozici nejpozději v květnu 2022 a do konce července roku 2024 by měl být objekt dostavěný a připravený k užívání. Stanovili jsme si dodatečnou roční lhůtu pro splnění těchto termínů. Pokud nebudou dodrženy, má město právo od kupní smlouvy odstoupit," řekla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Společnost Contera, která kupuje pozemky se záměrem výstavby administrativního komplexu, už v Ostravě zbudovala průmyslový park v Kunčičkách a další staví na brownfieldu v Hrušově.

„Projektem administrativní budovy pro území Trojzubec vstupujeme na trh vyloženě kancelářských realit. S prostředím Ostravy máme díky našim business parkům letité zkušenosti a jsme rádi, že můžeme být součástí nově se tvořícího administrativního potenciálu, který Ostrava má," shrnuje Dušan Kastl, partner a výkonný ředitel společnosti Contera.

Ostrava pracuje na dotvoření území, které umožní další rozvoj území mezi centrem a Karolinou. V současné době v lokalitě pokračuje výstavba rezidenčních objektů a směrem do centra začala stavba fakult Ostravské univerzity. Město v tuto chvíli připravuje nové dopravní napojení lokality směrem od Havlíčkova nábřeží, podél nové ulice Pivovarské až po novou ulici, napojující obě nové univerzitní budovy. Do budoucna by tak trolejbus, který končí u obchodního domu Forum Nová Karolina, měl dále pokračovat do centra.

„Těmito kroky chceme pomoci dotvořit území kolem Karoliny, které přímo navazuje na centrum města. Pracujeme na realizaci infrastruktury potřebné k dalšímu rozvoji. A nabízíme také další lukrativní pozemky, v okolí historické budovy jatek a centrálního Masarykova náměstí. Jde o území určená pro rezidenční bydlení, kanceláře, služby, ubytovací kapacity a parkovací domy," dodala investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Území Nové Karoliny postupně od roku 2008 ožívá a mění se v moderní multifunkční centrum. Díky zábavnímu a obchodnímu centru Forum Nová Karolina a památkově chráněným historickým objektům Trojhalí se občanům otevřely nové nákupní možnosti a rozšířila se nabídka kulturního a volnočasového zázemí a programu. Výstavba administrativního komplexu Nová Karolina Park dále přinesla nové moderní kancelářské kapacity a byla signálem, že se v Ostravě rozšiřuje portfolio kvalitních office prostor. Komplexnost nabídky služeb v území dokresluje i atraktivní rezidenční výstavba, která pokračuje další etapou.

Vloni Ostrava na území Karoliny nabídla k prodeji dva pozemky – Trojzubec a Slza. Jednání se zájemci o odkup Slzy pokračují.