Ostrava poskytne rozsáhlou pomoc dětem z Ukrajiny

2/3 2022

Statutární město Ostrava připravuje další pomoc dětem, které se uchýlily či teprve míří z Ukrajiny k nám, do bezpečí. Odbor školství bude koordinovat přijetí dětí do kolektivů škol a školek, které mají odborné zázemí – školní psychology, sociální pedagogy, školní asistenty.

Ostrava poskytne rozsáhlou pomoc dětem z Ukrajiny

Vlak s ukrajinskými dětmi po příjezdu do Ostravy. Foto: Lukáš Kaboň

Specialisté pak dětem pomohou se zapojením se do vzdělávacího procesu i přes prvotní, jazykové bariéry. Připravovány jsou však také volnočasové aktivity pro děti, jak v našich střediscích volného času, tak u mnoha sportovních a kulturních organizací, které nabídly pomoc. Město je připraveno k pomoci tisícům dětí, které by běžně docházely do základních a mateřských škol.

Střediska volného času, jejíchž zřizovatelem je město, připravují aktivity pro žáky i rodiče s dětmi v dopoledních a odpoledních hodinách. Zohledněn je věk dětí, jazyková bariéra i psychický stav dětí, připravují se aktivity pohybové, výtvarné, různé hry… Na období letních prázdnin je připravováno doučování českého jazyka a socializační aktivity. Organizovány budou příměstské tábory, ale i kluby pro maminky s předškolními dětmi.

V reakci na četné dotazy rodičů, a zcela pochopitelné obavy o děti, nabídnou ostravské školy po jarních prázdninách také metodickou pomoc i asistenci odborníků, tam kde bude zapotřebí. Psychologové i pedagogové budou s ohledem na aktuální stav, pocity strachu dětí i rodičů, s těmito hovořit a vysvětlovat potřebné.