Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů

21/2 2023

Trestný čin může změnit zcela zásadně život každého člověka. Oběť zasáhne různými způsoby, od následků na zdraví až po dopad na psychiku. Současně je oběť vystavena novým situacím, které přináší prověřování trestního jednání, případně další řízení před soudem. Pomoci obětem, které čelí dopadům trestního jednání, se snaží celá řada institucí, mezi něž náleží i Ostrava.

Ostrava podporuje aktivity cílené obětem trestných činů

Ilustrační foto. Autor: Lukáš Kaboň

Některé aktivity cílené obětem zmíníme v souvislosti s 22. únorem, kdy si připomínáme Evropský den obětí zločinu 2023. Město podporuje aktivity, jež nabídnou obětem pomyslnou pomocnou ruku v širokém spektru. Krom roviny informační, jde o podporu specializovaného poradenství, terapeutickou práci, posilování kompetencí odborné veřejnosti či specializované programy. V úzké spolupráci s regionální Probační a mediační službou ČR organizuje Ostrava činnost výjimečného Týmu pro oběti trestných činů.

„Zajištění odborné pomoci obětem trestního jednání považuji za skutečně prioritní, neboť je většinou zastihne zcela nepřipravené a obrátí jim život naprosto naruby. Cením si proto spolupráce odborníků v rámci našeho Týmu pro oběti, kteří se pak pro konkrétní oběti snaží nalézt nejvhodnější cestu, jak jim situaci ulehčit a nabídnout potřebnou a účinnou pomoc, díky níž se pak tito lidé dokáží se situací snáze vyrovnat,“ doplnil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

V ostravském Týmu pro oběti trestných činů je zastoupena celá řada odborníků v širokém spektru, od zástupců Probační a mediační služby ČR, Bílého kruhu bezpečí, města, státního zastupitelství, městské policie, Policie ČR po zúčastněné dalších organizací. Bezprostředně po činu obětem poskytují pomoc zpravidla policisté, první podporu seniorům mnohdy zajišťují i strážníci městské policie. Lidé se však s následky trestního jednání musí vyrovnat i v dalších dnech a týdnech po skutku, je proto zapotřebí i další pomoci a podpory, kterou oběti mohou nalézt v Ostravě na mnoha místech, Krizovým centrem Ostrava počínaje, Bílým kruhem bezpečí konče. Kde lidé naleznou ve městě potřebnou pomoc zjistí mimo jiné na webu města Bezpečnější Ostrava v odkazu https://bezpecnejsi.ostrava.cz/jsem/obet/.

Informace o možnostech pomoci obětem, spolu s příslušnými kontakty, však obsahují také tiskoviny města. Spolupracující subjekty využívají ve své práci letáky se základními informacemi, potřebné informace nabízí též plakáty, dostupné na infotabulích Městské policie Ostrava. Částkou přesahující 1.3 milionů korun podpořilo vloni město aktivity určené obětem – poradenství, terapeutickou práci se zvlášť zranitelnými oběťmi, činnost Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím a zajistilo i vzdělávací kampaň pro pracovníky, kteří jsou v první linii kontaktu s potenciálními oběťmi (zdravotníci, školská zařízení, sociální služby a další...).

A informace obětem, které se ocitnou v nepříznivé situaci, poskytují i strážníci Městské policie Ostrava. V rámci rozličných preventivních aktivit strážníci komunikují i s potenciálními zvlášť zranitelnými oběťmi – seniory, jimž jsou určeny i speciální preventivní projekty ostravské městské policie. Strážníci nezapomínají ani na mladistvé, vloni uskutečnili víc jak 70 přednášek, určených žákům devátých tříd a středoškolákům. Posluchače preventisté informují, jak trestnímu jednání předejít, jak postupovat, aby se nestali obětí trestného činu i pomoci, pakliže se do této situace dostanou.