Oranžová záře z ostravských dominant připomene problém násilí na ženách

24/11 2021

V rámci mezinárodní kampaně OSN zazáří v podvečer 25. listopadu radniční věž i most Miloše Sýkory tentokrát v oranžové barvě. Šestnáctidenní kampaň začíná Mezinárodním dnem boje proti násilí na ženách 25. listopadu 2021 a vrcholí Dnem lidských práv, 10. prosince 2021. Kampaň iniciuje překonání lhostejnosti, stereotypů a vyzývá k boji s násilím na ženách i pomoci obětem.

Oranžová záře z ostravských dominant připomene problém násilí na ženách

Noční Nová radnice. Foto: Jiří Zerzoň

„Násilí páchané na ženách je závažný celospolečenský problém, jenž může mít v krajním případě až fatální následky. Nebezpečný je zejména pro svou latentnost, klíčová je proto i informovanost široké veřejnosti, jak v těchto situacích pomoci. Symbolicky chceme podpořit osvětové aktivity v rámci Mezinárodního dne boje proti násilí také rozsvícením vybraných staveb. Nicméně neomezujeme se pouze na tento netradiční způsob osvěty jediný den v roce. Město dlouhodobě přispívá na mnohé projekty, jenž pomáhají řešit toto nebezpečné násilí páchané na ženách. Ostrava se rovněž podílí na různých preventivních a informačních aktivitách směřujících k zamezení tohoto násilí,“ uvedl primátor města Ostrava Tomáš Macura. 

Výčet veškerých zmíněných programů by byl vskutku dlouhý. Zmínit lze například městem finančně podporované projekty v oblasti sociální péče a prevence kriminality. Pomoc lidé naleznou třeba v Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím či Poradně pro oběti trestné činnosti (Bílého kruhu bezpečí z. s.) v Ostravě i dalších. Připomenout lze i činnost Sociopointu, zřízeného 1. října 2021 v prostorách ostravského magistrátu. Jednou z problematik, které řeší sociální pracovníci je i násilí, k dispozici jsou taktéž informační materiály.

Do portfolia služeb byl v době podzimní vlny epidemie v roce 2020 zaveden projekt „Nechme dětem dětství,“ který iniciovalo město Ostrava. Realizace projektu se zhostila Rodinná poradna Centra sociálních služeb Ostrava a probíhá v úzké spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, intervenčního centra pro oběti domácího násilí i dalších subjektů. Cílem projektu je zastavit násilí v blízkých vztazích, zabezpečit odbornou pomoc nejen ženám, ale i dětem ohroženým násilím. Program „Nechme dětem dětství“ zvítězil v soutěži Ministerstva vnitra České republiky o nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. Více k aktivitě viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/ostravsky-projekt-prevence-kriminality-nechme-detem-detstvi-ziskal-vyznamne-oceneni.

Pomoc i poradenství ženám však zahrnuje také preventivní program Městské policie Ostrava s názvem „Holka, braň se II.“ Informuje ženy o možnostech pomoci, vhodných reakcích v kritických situacích a bezpečném chování. Součástí projektu je i kurz sebeobrany. Nicméně prevenci násilí páchané na ženách se Městská policie Ostrava věnuje dlouhodobě, od roku 2016 každoročně realizovala speciální projekt k předcházení násilí na ženách.