Ostrava obhájila vysoké ratingové hodnocení od Moody’s

24/6 2021

Ratingová agentura Moody´s aktualizovala 23. června 2021 kreditní analýzu statutárního města Ostravy a potvrdila mu stávající ratingovou známku Aa3 s výhledem stabilní.

Ostrava obhájila vysoké ratingové hodnocení od Moody’s

Ostravská radnice. Foto: Jiří Zerzoň

Agentura zveřejnila hodnocení na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním (zejména pandemie koronaviru) a vládním rizikům.

 Potvrzení ratingu Aa3 zohledňuje solidní provozní výkonnost města, vysokou likviditu, která umožňuje absorbovat negativní dopady pandemie koronaviru, i přiměřenou zadluženost, která městu dává ještě prostor pro financování dalších velkých kapitálových projektů.

 Výhled ratingu je stabilní, nakolik ratingová agentura očekává, že solidní provozní hospodaření, dostatečná úroveň likvidity a dluhové ukazatele města zůstanou bez negativních odchylek i během následujících 12–18 měsíců, přitom zohledňuje i stabilní výhled státu.

 Město Ostrava je předmětem standardního ratingového hodnocení agenturou Moody’s od roku 2002, kdy získalo známku Baa1. Od té doby došlo k několikerému pozitivnímu přehodnocení kreditního rizika města a jeho výhledu, současnou známku na úrovni Aa3, která je totožná s ratingem celé ČR, město drží od října roku 2019.

„Opravdu nás těší, že jsme obhájili vysoké ratingové hodnocení města navzdory ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Potvrdilo se, že vytváření finančních rezerv v časech dobrých a celkově uvážlivá finanční politika nejsou samoúčelné, ale jejich výhody se ukáží právě v dobách ekonomických výkyvů. Ratingová známka na úrovni Aa3 je, vzhledem ke kreditnímu riziku státu, v současné době nejvyšší dosažitelná v ČR, a mimo města Ostravy jí disponuje jen několik málo tuzemských subjektů,“ komentoval hodnocení primátor Tomáš Macura.