Ostrava obhájila své ratingové hodnocení

28/7 2020

Město Ostrava potvrdilo podle mezinárodní ratingové agentury Moody´s své historicky nejvyšší ratingové hodnocení na úrovni Aa3/stabilní.

Ostrava obhájila své ratingové hodnocení

Ilustrační foto: MMO

Ostrava tak znovu dosáhla na nejvyšší možný stupeň shodný s ratingem České republiky. Žádné město, kraj, ani jiný tuzemský subjekt nemůže mít vyšší ratingovou známku než stát, do něhož náleží.

Hodnocení přidělila agentura Moody´s Ostravě na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním (zejména v souvislosti s pandemií koronaviru) a vládním rizikům. V letech 2015 až 2019 agentura městu prakticky každoročně zvyšovala ratingový stupeň a reflektovala tak tak důraz vedení města na odpovědné řízení městských financí.

„Agentura Moody´s ocenila i v těchto nesnadných časech konzervativní způsob finančního hospodaření města včetně každoroční revize běžných výdajů, zásadní pokles zadluženosti i průběžné vytváření finančních rezerv,“ uvedl primátor Tomáš Macura. To se podle něj ukázalo jako velmi prozíravé zvlášť v souvislosti se současným překonáváním ekonomických důsledků epidemie covid-19 na příjmy města i dopadů na širší ekosystém. „Za velmi podstatné považuji, že aktualizované ratingové hodnocení již reflektuje i záměr města na přijetí nového dlouhodobého investičního úvěru ve výši 1,8 miliardy korun k urychlení strategických investic a dává předpoklad pro získání velmi konkurenceschopných nabídek od peněžních ústavů, “ dodal Tomáš Macura.

Výhled ratingu je stabilní. Agentura Moody´s předpokládá, že solidní provozní hospodaření, dostatečná úroveň likvidity a dluhové ukazatele města zůstanou stabilní i během následujících dvanácti až osmnácti měsíců, to vše v kontextu institucionálních, makroekonomických a finančních vazeb na centrální vládu a s ohledem na stabilní výhled státu.

Město Ostrava je hodnoceno ratingovou agenturou Moody´s od roku 1998. Od té doby se postupně zlepšovalo od původního stupně Baa1 až po současný Aa3 stabilní.

1998 - 2002 známka na úrovni Baa1,

2003 - 2005 známka na úrovni A3,

2006 - 2015 známka na úrovni A2, stabilní,

rok 2016 – známka A2 pozitivní,

rok 2017 – známka na úrovni A1 stabilní,

rok 2018 – známka na úrovni A1 pozitivní.

rok 2019  – známka na úrovni Aa3/stabilní.

Jedinými městy České republiky, které aktuálně vykazují stejnou úroveň ratingového hodnocení jako Ostrava jsou Praha, Brno, a Česká Lípa, z krajů pak žádný.