Ostrava navyšuje investiční dotace městským obvodům

15/10 2021

Díky dobrému hospodaření mohla Ostrava přidat na investicích v obvodech. V průběhu roku město několikrát navyšovalo městským obvodům schválený objem finančních prostředků. Plánované projekty se tak daří uskutečňovat rychleji. Výčet projektů s finančním přispěním města, které realizují jednotlivé městské obvody, by byl velmi dlouhý. Zmínit lze opravy školek, přestavby domovů pro seniory, rekonstrukce sídlištních domů, nová parkovací místa či výsadbu zeleně a mnohé další.

Ostrava navyšuje investiční dotace městským obvodům

Městská dotace například pomohla dobrovolným hasičům v Nové Vsi získat moderní cvičiště. Foto: Lukáš Kaboň

Pozitivní vývoj ekonomiky nám umožnil v průběhu roku zvýšit o desítky milionů investiční dotace městským obvodům. Akce, které jsme nově podpořili, jsou pestrého charakteru, od oprav chodníků, přes revitalizace parků, po investice do kulturních domů či škol a školek. Oceňuji, že většina obvodů v průběhu celého roku aktivně investuje, a to i přes skutečnost, že současná situace na stavebním trhu je nestabilní, firmy mají problémy jak s personálními kapacitami, tak s dodávkami materiálů,“ konstatovala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Nárůst investic je patrný z meziročního srovnání. Loni bylo pro obvody ke 30. 12. 2020 schváleno necelých 456 milionů korun, z nichž příjemci vyčerpali 425,5 milionu korun. Jen ke konci září roku 2021 schválená částka dosáhla bezmála 634 milionů korun. Vyčerpaný objem těchto investic zatím činí necelých 296 milionů korun, rok však ještě není u konce. V této částce jsou, kromě jiného, zahrnuty například příspěvky, které do obvodů putují z účelové rezervy na obnovu a rozvoj bytového fondu nebo každoroční dotace obvodům na údržbu hřbitovů.

„Kromě řady individuálních projektů, které město každoročně na obvodech podporuje prostřednictvím účelových dotací, nelze opominout i stabilizační prvek neúčelové investiční dotace. Město se již před několika lety prostřednictvím svého statutu zavázalo každoročně posílat tři procenta výnosu ze sdílených daní neúčelově městským obvodům na jejich investice. To jim poskytuje jistotu a možnost víceletého plánování v investiční oblasti, což dříve nebylo,“ sdělil primátor města Tomáš Macura.

Podpořených projektů byla napříč obvody celá řada. V roce 2020 bylo poukázáno na vybudování domova seniorů Harmonie v Porubě deset milionů korun, s tím že v letošním roce bylo vyčleněno na tento projekt dalších osm milionů korun. Rekonstrukci ulice Mjr. Nováka, spolu s vytvořením nových parkovacích míst v městském obvodě Jih, podpořila Ostrava dotací přesahující 25 milionů korun. Na domov pro seniory v Antošovicích je pro uvedené období vyčleněno skoro 23,5 milionů korun.  

Město Ostrava se podílelo na spolufinancování výstavby Mateřské školy Klubíčko v Hrabové ve výši 25 milionů korun.  K rekonstrukci budovy obecního úřadu v Plesné magistrátní rozpočet vyčlenil 11,5 milionů korun, celkem osmi milionů je vyčleněno na revitalizaci ulice Gustava Klimenta v Porubě. Investiční dotace v objemu bezmála 14 milionů korun pomohla hasičům v Nové Vsi získat moderní cvičiště.  Projekt „Zeleň za Lunou“ Ostrava podpořila vyčleněním devíti milionů korun.

Další peníze dostanou obvody pro své hasiče. Statutární město Ostrava finančně podporuje také fungování jednotek sboru dobrovolných hasičů v jednotlivých obvodech. Zářijové městské zastupitelstvo aktualizovalo statut Fondu pro upevnění veřejného pořádku, což znamená že tímto krokem bude obvodům – kromě stávajících příspěvků – nově poskytnuta částka 3,2 milionů korun ročně. Tyto peníze budou rozdělovány podle kategorie hasičské jednotky a jejího plánovaného nasazení mimo katastr obvodu.