Ostrava letos opět podpoří rekonstrukce významných městských staveb

18/5 2022

Město Ostrava i v roce 2022 přispěje dotacemi k obnově významných staveb. Dotační program na obnovu a zachování památek a významných městských staveb město připravuje každoročně již od roku 2009.

Ostrava letos opět podpoří rekonstrukce významných městských staveb

Opravy se dočká také Hudební svět na Havlíčkově nábřeží. Foto: MMO

Podporovány jsou stavby, které jsou chráněnými kulturními památkami, ale také domy bez památkové ochrany, které lze nazvat významnými městskými stavbami pro jedinečnost jejich architektonického řešení, umístění v urbanisticky hodnotných částech města a s přihlédnutím k naléhavosti jejich obnovy. Díky tomuto programu se již podařilo obnovit původní krásu desítkám cenných staveb na území statutárního města. Zastupitelstvo města na svém květnovém zasedání schválilo poskytnutí dotace 12 z letošních žadatelů v celkové výši 7.277.000 korun.

Podpořené projekty získaly nejlepší bodové hodnocení ve své kategorii. V letošním roce byly vyhlášeny 2 výzvy. Výzva č. 1 – Městské domy a industriální dědictví, kde dotaci obdrží 7 z 11 žadatelů. Mezi nimi jsou tři bytové domy v městské památkové zóně Poruba, dva domy v městské památkové zóně Vítkovice, dva domy v městské památkové zóně Moravská Ostrava a to v celkovém objemu 5.821.000 korun. V rámci Výzvy č. 2 – Sakrální stavby bylo přihlášeno 6 žadatelů a dotace na obnovu je poskytnuta pěti z nich v celkové částce 1.456.000 korun. Realizace jednotlivých projektů proběhnout do 30. června 2023.

„Je patrné, že v posledních letech se program stal známější a využívá jej více majitelů nemovitostí, za což jsme velmi ráda, protože denně můžeme vidět jeho pozitivní dopady. V letošním roce jsme nebyli schopni vyhovět všem žadatelům, s ohledem na významnost předložených žádostí jsme se však rozhodli alespoň zvýšit původně schválenou alokaci 5 milionů korun o více než 2,3 milionu korun, abychom mohli podpořit všechny žádosti, které doporučila komise,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podmínky programu umožňují žádost o dotaci ve výši 50 tis. až 1,5 milionu korun v případě městských domů a 50tis. až 500tis. v případě sakrálních staveb. Nezbytná je spoluúčast žadatele ve výši 50 %, požadována částka však není krácena. Jednotlivé žádosti procházejí formálním a odborným posouzením odborem územního plánování a stavebního řádu magistrátu města, poté hodnocením komisí muzejní, letopiseckou, názvoslovnou a heraldickou rady města, která své doporučení předává ke konečnému projednání orgánům města. Město Ostrava program vyhlašuje zpravidla na podzim každého roku.

Dotace k obnově městských staveb město poskytuje dlouhodobě. Z posledních ročníků můžeme připomenout rekonstrukce domů ve Štítové kolonie ve Vítkovicích, domy na ulici Hollarova či Masarykově náměstí, restaurování figurálního reliéfu „Kosmický věk“ umístěného na fasádě domu na Alšově náměstí nebo nyní probíhající rekonstrukci fasády Hudebního světa na nábřeží Ostravice.