Ostrava dnes schválila v rámci přímé pomoci podnikatelům finanční dary

20/5 2020

Na dnešním zasedání zastupitelstva města Ostravy bylo schváleno 1299 žádostí o finanční dar až do výše 100 tisíc korun. V termínu od 1. do 13. května si o něj žádali ti podnikatelé, kterým byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli covid-19 zakázána jejich obchodní činnost a splňovali základní podmínky výzvy k podání žádostí.

Ostrava dnes schválila v rámci přímé pomoci podnikatelům finanční dary

Na účty místním podnikatelů bude nyní tato schválená finanční pomoc v celkové výši 42 748 327 korun odeslána v co nejkratším čase. Program finančního daru do 100 tisíc korun je součástí celé série přímé finanční pomoci místním podnikatelům. Právě jejich podpora je pro město v rámci udržení ekonomické stability v tomto období důležitá. Společnou charakteristikou všech programů pomoci je přímost, rychlost a jednoduchost. Částka, kterou město doposud v rámci pomoci podnikatelskému sektoru uvolnilo, se blíží k 75 milionům korun.

„Rada města v minulých týdnech postupně uvolnila bezmála 33 milionů korun na podporu podnikatelů a jsem rád, že tento směr 'investice do podnikatelského sektoru' dnes jednomyslně potvrdilo celé zastupitelstvo. Částka se nyní blíží hranici 75 milionů a po červnovém zastupitelstvu, kdy bude rozhodnuto o posledních žádostech, předpokládáme dosažení 100 milionů korun přímé podpory podnikatelského sektoru," říká ostravský primátor Tomáš Macura.

Maximální výše peněžité pomoci, o kterou mohli ostravští podnikatelé žádat, se odvíjela od jejich ročního příjmu a doložených materiálů. Podnikatelé dle těchto kritérií žádali o dar ve výši 40, 70 nebo 100 tisíc korun (včetně podpory vyplacené v programu finančního daru do 20 tis. Kč). Celkový počet žádostí, které město ve stanoveném termínu přijalo, je 2014. Zastupitelstvo města dnes schválilo 1299 žádostí o celkovou podporu ve výši 42 748 327 korun. Na účty podnikatelů bude nyní schválená finanční pomoc odeslána v co nejkratším čase. Z důvodů nesplnění podmínek výzvy nebylo schváleno 325 žádostí a na červnové zasedání zastupitelstva se přesouvá přes 390 žádostí, které nebyly kompletní a po dodání chybějících informací budou dále hodnoceny.

„Důležitým faktorem efektivity přímé pomoci podnikatelům je právě rychlost dodání finanční částky na jejich účet. Všech 2 014 žádostí prošlo hodnocením v průběhu pouhých 10 dní díky práci dvou desítek pracovníků interního auditu a strategického rozvoje a také díky on-line aplikaci, prostřednictvím které podnikatelé o dary žádali. Aplikace usnadnila a urychlila podnikatelům proces podávání žádostí a úředníkům jejich následné vyhodnocování," uvádí náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Na vývoji aplikace pracovali zdarma společně IT experti ze společností TietoEVRY a Ovanet. „Jsme velmi rádi, že město prostřednictvím naší společné aplikace podpořilo tolik lidí. Těší nás, že jsme v nelehké situaci spojili síly a alespoň částečně pomohli regionu udržet obchodní činnosti místních podnikatelů," říká Petr Lukasík, ředitel společnosti TietoEVRY Czech.

Kromě podpory místních podnikatelů se Ostrava věnuje také podpoře subjektů neziskového sektoru, pro které vyčlenila 20 milionů korun. Rada města v týdenních intervalech projednává nově přijaté žádosti - doposud jich bylo schváleno 42 v celkové výši 840 tisíc korun.