Ostrava daruje poškozeným tornádem tři miliony korun

17/9 2021

Dar ve výši tří milionů korun poskytne Ostrava postiženým červnovým tornádem v Jihomoravském a Ústeckém kraji. Dar v mimořádné výši schválili ostravští zastupitelé na svém prvním zasedání po ničivé katastrofě dne 15. září 2021.

Ostrava daruje poškozeným tornádem tři miliony korun

„Pomoci v tornádem zasažených oblastech je zapotřebí stále, následky neštěstí jsou nebývale tragické a rozsáhlé. Po komunikaci s místní samosprávou byl dar Ostravy určen k zabezpečení pomoci, kterou stále zajištují neziskové organizace v zasažené oblasti. Stejně tak ke zmírnění hmotných následků a obnově infrastruktury v postižených obcích. Je zapotřebí úhrad stavebních materiálů i prací,“ uvedl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Tornádo zasáhlo obce ve dvou krajích. Z celkové částky tři miliony korun je devadesát procent darováno na pomoc v Jihomoravském kraji a deset procent je určeno na pomoc v Ústeckém kraji. Z částky dva miliony sedm set tisíc korun, která je určena pro jižní Moravu, budou dva miliony korun darovány Jihomoravskému kraji, jenž ji použije na obnovu zničené infrastruktury. Zbývajících sedm set tisíc korun bude rovnoměrně rozděleno prostřednictvím veřejných sbírek Českého červeného kříže, Diecézní charity Brno, ADRY a Diakonie Českobratrské církve evangelické. Částka ve výši tři sta tisíc korun je určena pro pomoc v Ústeckém kraji k podpoře obce Stebno poničené živelní pohromou 24. června 2021.

V prvních dnech po zasažení jihomoravských obcí tornádem se na likvidačních pracích podíleli i příslušníci jednotek Sborů dobrovolných hasičů z Ostravy.

Město Ostrava pomohlo již v minulosti i dalším místům zasaženým přírodními katastrofami či jinými neštěstími. Ostrava například přispěla na obnovu povodněmi postižených míst (Mělník, Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice), požárem postiženého objektu kulturní památky Libušín, dřevěného kostela Božího těla v Gutech. Pomoc cílila i k pozůstalým obětí střelby ve Fakultní nemocnici Ostrava a důlního neštěstí v dole ČSM. Finanční dar byl poskytnut též ke zmírnění následků požáru v panelovém domě v Bohumíně nebo pomoci s obnovou domu po požáru na Provaznické ulici v Ostravě-Hrabůvce.