Ostrava chce zpět pozemky na Kostelním náměstí

14/11 2019

Město Ostrava bude nadále usilovat o to, aby získalo zpět dosud nezastavěné pozemky na Kostelním náměstí, které prodalo v roce 2008. Rozhodli o tom zastupitelé na svém jednání ve středu 13. listopadu.

Ostrava chce zpět pozemky na Kostelním náměstí

Na pozemcích jsou nyní improvizovaná placená parkoviště. Foto: René Stejskal.

Nový vlastník totiž nesplnil podmínku smlouvy, že na pozemcích začne nejpozději v roce 2016 stavět a snaha o smírné řešení situace nepřinesla žádné, pro město přijatelné výsledky. Ostrava prodala pozemky rozkládající se na dvou parcelách za 14 milionů korun se záměrem, aby investor nevzhlednou proluku v historickém jádru města vhodně zastavěl. Spolu s kupní smlouvou uzavřely město a společnost Soltex Corporation také smlouvu o předkupním právu na pozemky.

„Pozemky mezitím několikrát změnily majitele. Opakovaně jsme se snažili jednat se zainteresovanými společnostmi o smírném řešení, které by bylo pro město přijatelné. Setkali jsme se ale vždy s negativním stanoviskem. Nezastavěné parcely v těsném sousedství jedné z nejstarších a nevýznamnějších kulturně historických ostravských památek, kostela svatého Václava, působí nevzhledně a narušují genius loci cenné lokality. Místo reprezentativních staveb, které by vhodně doplňovaly historickou zástavbu, jsou na nich jakási improvizovaná placená parkoviště nehodící se ani na tržiště, natož do historického centra města. Proto jsme se rozhodli dále neudržitelnou situaci neprodlužovat a domáhat se splnění smluvních závazků u soudu," uvedl primátor Tomáš Macura.

V důsledku změn ve společnosti Soltex Corporation se v roce 2008 novým vlastníkem parcel stala firma House Vaclaw, která převzala původní závazek. Poté, co v roce 2016 uplynula lhůta po podání žádosti o stavební povolení, se město obrátilo na společnost s výzvou, aby doložila splnění své povinnosti. Po jejím negativním stanovisku město firmu v souladu se smlouvou vyzvalo k uzavření kupní smlouvy na prodej nemovitosti za 1 korunu. Firma návrh odmítla a nabídla odkup za původní cenu 14 milionů korun. Snaha dosáhnout smírného řešení nevedla v roce 2017 k žádnému akceptovatelnému výsledku, proto město na základě rozhodnutí zastupitelstva z roku 2016 podalo žalobu na určení obsahu kupní smlouvy. Jednání dosud soudem nebylo nařízeno, ovšem společnost House Vaclaw mezitím prodala za téměř 17 milionů korun pozemky společnosti Areál Kostelní, která je již od letošního února vedena jako nový vlastník také v Katastru nemovitostí. I s tímto novým vlastníkem se město pokoušelo jednat a uzavřít s ním smlouvu se závazkem realizovat výstavbu v lokalitě Kostelního náměstí v intencích původních dohod s firmami Soltex Corporation a House Vaclaw. Společnost Areál Kostelní ale návrh smlouvy v podstatných bodech neakceptovala.

Zastupitelé proto na svém zasedání rozhodli uplatnit předkupní právo města na pozemky vůči společnosti House Vaclaw za sjednanou kupní cenu ve výši 1 koruny.