Ostrava bude mít svou městskou galerii

6/3 2013

Úterní beseda veřejnosti s primátorem Ostravy Petrem Kajnarem na téma městské galerie se uskutečnila v Divadle loutek Ostrava. Na otázky odpovídali také náměstkyně primátora Simona Piperková a ředitel zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina Petr Šnejdar.

Ostrava bude mít svou městskou galerii

Na snímku primátor Petr Kajnar hovoří na besedě v divadle loutek. Foto: Jiří Zerzoň

O vzniku městské galerie se v Ostravě hovoří už několik desítek let, ekonomická recese posledních let realizaci opět posunula. V prosinci loňského roku však zastupitelstvo schválilo, že činnost městské galerie bude zajišťována v rámci Trojhalí Karolina, kde bude vytvořena samostatná sekce. Finančně bude galerie podporována městem a různými granty.

Městská galerie nebude sbírkotvorná ani nebude vyvíjet odbornou badatelskou činnost, ale bude institucí, která v pronajatých prostorách nabídne plochu pro nejrůznější výstavy, výtvarné performance, workshopy apod. Náplň se zaměří na moderní umění a dá příležitost mladým talentům. Nevznikne však nový objekt. Pro výstavy, workshopy a další akce budou využívány nové prostory v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic (nabídne 1 200 m2 plochy) a také ve dvou velkých halách – Dvojhalí na Nové Karolině (4 800 m2 výstavní plochy), ty by měly být zprovozněny ještě letos. Zde budou vzhledem k velikosti prostoru realizovány také sochařské soutěže, akce s velkoformátovými uměleckými objekty a projekty, které nebudou náročné na klimatické podmínky, v zimě totiž nebudou tyto prostory vytápěny. Industriální architektura je ceněným bohatstvím města, její oblíbenost mezi mladými lidmi stoupá, přesouvá se do ní značná část kulturního dění, například mezinárodní festivaly Colours of Ostrava, Kamera Oko….

Konkrétní zaměření výstav bude určovat umělecká rada galerie složená z tuzemských i zahraničních odborníků, která bude také doporučovat kurátory jednotlivých výstav.

V současné době připravuje sdružení Trojhalí Karolina projekt, který bude předložen zastupitelstvu města spolu s žádostí o dotaci nejpozději na červnovém jednání. Na přípravě projektu sdružení spolupracuje s doc. PhDr. Ladislavem Kesnerem, PhD., který působí na Masarykově univerzitě Brno, má dlouholeté zkušenosti a bohaté poznatky z práce v Národní galerii v Praze. 

Podle názoru zástupců občanského sdružení Kunsthalle Ostrava, které zřízení nové galerie dlouhodobě iniciuje, by však tato nová instituce měla být příspěvkovou organizací města, jak tomu je v jiných městech. Rovněž by si město mělo vyžádat posouzení a oponenturu projektu také od mimoostravských odborníků, kurátorů a galeristů.

Primátor Kajnar a náměstkyně primátora Simona Piperková považují přípravu městské galerie za otevřený proces, který se ještě bude upřesňovat po stránce ekonomické i obsahové, město je otevřené dalším názorům i spolupráci.