Ostrava bude mít na sedmi místech nový parkovací systém

13/3 2024

V průběhu letních prázdnin bude v Ostravě instalován v šesti objektech jednotný parkovací systém, včetně souvisejícího vybavení. Součástí nového systému budou také servisní služby, rezervační parkovací systém i vývoj komunikačního standardu parkovišť statutárního města Ostravy. 

Ostrava bude mít na sedmi místech nový parkovací systém

Ilustrační foto parkujících automobilů. Autor: MMO

Parkovací systém bude instalován do čtyř nových parkovacích objektů, plánována je však také výměna stávajícího parkovacího systému za nový na parkovištích Smetanovo náměstí a parkovišti Poděbradova. Sedmým objektem, do kterého bude nový parkovací systém dodán, bude parkovací dům u krajského úřadu, který se letos začne stavět. Náklady na nový parkovací systém přesáhnou 30,6 milionů korun bez DPH. Dodavatelem nového systému je společnost CROSS Zlín, která zvítězila ve veřejné zakázce.

Pro dodávku jednotného parkovacího systému u všech sedmi parkovacích objektů jsme se rozhodli z důvodu potřeby zajištění vzdáleného dohledu a obsluhy parkovacího systému z určených dohledových pracovišť prostřednictvím jedné obslužné aplikace, která bude součástí dodávky parkovacího systému. Jednotný systém tak umožní snadnou obslužnost a minimalizuje náročnost na zabezpečení provozu parkovacího systému. Významným důvodem byl rovněž faktor ekonomický, neboť při dodávce parkovacího systému jednoho dodavatele předpokládáme snížení nákladů na servisní služby a vytvoření standardu komunikace parkovišť,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice a dopravu.

V rámci veřejné zakázky bylo požadováno dodání takového parkovacího systému, u něhož bude kladen důraz nejen na samotné funkce parkovacího systému, ale také na jeho parametry jako je operační rychlost zařízení, maximální četnost pracovních cyklů, tak aby systém odpovídal požadavkům provozu veřejných parkovacích ploch, nákupních center, letišť aj.

Dodávaný parkovací systém bude bezlístkový a bezhotovostní. Automatické pokladny a vjezdové stojany však budou dodány v takovém provedení, aby v případě potřeby umožnily rozšíření o výdej lístků a příjem hotovosti bez nutnosti jejich výměny. Možnost tohoto rozšíření již nyní využijeme v parkovacím domě u městské nemocnice, který bude dokončen pravděpodobně v dubnu a nabídne dalších 465 parkovacích míst, což představuje čtyřnásobné navýšení původní kapacity parkoviště,“ doplnil náměstek primátora Břetislav Riger.

Jednotný parkovací systém bude instalován v červenci a srpnu letošního roku do nových parkovacích objektů ve městě. Jedná se o podzemní parkoviště pod budovou Ostravské univerzity na Černé louce, parkovací objekt u Domu kultury Poklad, dokončený v roce 2022. Druhý parkovací objekt u Domu kultury Poklad bude dokončen pravděpodobně v červenci 2024 a i do tohoto nového parkovacího domu bude dodán nový systém. Po nainstalování parkovacího systému do zmíněných parkovišť je plánován čtyřtýdenní zkušební provoz. Systém je zamýšlen i pro nový parkovací dům u krajského úřadu, který nabídne až 600 parkovacích míst a jehož výstavba bude letos zahájena. Dokončení objektu je plánováno v závěru roku 2025. Jak již bylo zmíněno v úvodu, nový systém nahradí také stávající parkovací systém parkovišť Smetanovo náměstí a Poděbradova. Celkem se tedy jedná o sedm parkovacích objektů.