Opět Tvoříme prostor - pošlete nám své nápady na zvelebení Ostravy

11/1 2023

Byli jste někdy v Hrabovjance? Všimli jste si hmyzích domečků v Ostravě nebo opraveného piknikového posezení Na Honculi? Na realizaci těchto nápadů místních přispělo i město Ostrava. V rámci dotačního programu rádi podpoříme další projekty. Výše dotace se může pohybovat od několika desítek tisíc až do půl milionu korun.

Opět Tvoříme prostor - pošlete nám své nápady na zvelebení Ostravy

Tvoříme prostor!!! podporuje komunity a přispívá na úpravu míst v naší metropoli. V létě bylo například obnoveno zchátralé zákoutí u busty Dr. Miroslava Tyrše a v Krásném Poli na jaro chystají klienti domova seniorů komunitní zahradu a záhonky.

V minulosti jsme přispěli např. na projekty jako Servis pointy Dotáhni kolečko na 5 místech Ostravy, Naše zahrádka v Porubě, Fajnová Sokolská napříč generacemi, Komunitní a smyslová zahrada Mjr. Nováka, Lavice pro hospic sv. Lukáše, Tradiční venkovská zahrada Hrušov, Zpřístupnění farské zahrady v Heřmanicích, posezení u rybníků Pod Bedřiškou, Altán v centru Staré Bělé nebo instalace pítka a vybudování přístřešku v areálu sokolovny v Proskovicích.

Nejbližším datem, do kterého můžete posílat své projekty je 1. 2. 2023. Vaše nápady ale rádi podpoříme v průběhu celého roku.

Co je možné financovat?

Od spuštění programu v roce 2017 jsme podpořili téměř padesát nápadů místních obyvatel.  V rámci dotace můžete získat peníze na úpravu vnitrobloků, vznik předzahrádek a komunitních zahrad, venkovních relaxačních zón, piknikových míst, sousedských hřišť nebo venkovního grilování. Je možné podpořit také výrobu a instalaci knihobudek, hračkobudek, prostorových her nebo jiných edukačních prvků.

Kdo a jak se může přihlásit?

O dotaci může žádat nepodnikající fyzická osoba nebo nestátní nezisková organizace působící na území celé České republiky jako jsou spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, družstva, nadace, nadační fondy. Zapojit se tak mohou například sousedé, sportovní či zahrádkářské kluby, dobrovolní hasiči, skauti, Sokoli, spolky ČČK a další. Důležité je při přípravě i realizaci zapojit ostatní.

V prvním kroku stačí zaslat projektový záměr a rozpočet. Více informací najdete na www.tvorimeprostor.cz i na Instagramu a Facebooku. A pokud máte nápad nebo se jen chcete na něco zeptat, napište nám na tvorimeprostor@ostrava.cz.