Omezení hlídání dětí v MŠ Březinova

5/4 2021

Město Ostrava na základě platné legislativy stále nabízí péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Aktuálně je MŠ Březinova z důvodu desinfekce uzavřena a bude otevřena až od 7.4.2021. Rodiče mohou oslovit ostatní mateřské školy (níže), určené k hlídání těchto dětí. Děkujeme za pochopení.

Omezení hlídání dětí v MŠ Březinova

Ilustrační foto. Zdroj MMO.

Do těchto určených školek mohou umístit své děti:

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
- pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci České pošty.