Omezení činnosti úřadu od 15. do 16. 12. 2022

13/12 2022

Vážení občané,

z důvodu nutné technologické odstávky agendového systému dojde ve dnech 15. a 16. prosince 2022 k částečnému omezení provozu na pracovištích magistrátu a dále omezení on-line služeb.

 

Omezení činnosti úřadu od 15. do 16. 12. 2022

Ilustrační foto. Autor: MMO

Pokladny Magistrátu města Ostravy

Platby v agendách dopravní přestupky, autoškoly, pokuty městské policie, komunální odpad, stavební úřad, správní poplatky v agendách vydávání cestovních dokladů, občanských průkazů a živnostenský úřad bude možno přijmout výhradně v hotovosti.

V případě nutnosti provedení úhrady je nezbytné disponovat všemi podklady pro platbu – zejm. částka, variabilní symbol.

Platební brána

Platební brána https://platebniportal.ostrava.cz/města bude mimo provoz, pro on-line úhradu je tedy nutné využít bankovní převod. (Platební brána bude nedostupná od 14.12. 18.00 hodin do 19.12.2022 6.00 hodin)

Dopravně správní činnosti, stavební úřad, komunální odpad

Nahlížení do spisu bude omezeno. Nebude možno zjistit stav úhrad a nedoplatků v agendách. Nebude možno na místě zkontrolovat osoby přihlášené pod společným zástupcem pro platby za komunální odpad. Podání a žádosti budou přijaty, nelze však vydat rozhodnutí či další dokumenty na místě. V případě nutnosti vydání dokumentů Vám mohou být tyto zaslány později poštou.

Předem objednané schůzky se neruší.

K omezením dochází i na městských obvodech. Nebude možné vydání matričních dokladů (úmrtní list, oddací listy, rodný list)  a parkovacích karet na místě. Ve vybraných agendách budou přijímány pouze hotovostní platby a může být omezeno nahlížení do spisu.

Podrobnosti budou publikovány na webových stránkách jednotlivých obvodů.

Pokud je to možné, zvolte prosím osobní návštěvu úřadu v jiný termín.

Děkujeme za pochopení.