Obecní byty v Ostravě jsou chráněny před požárem a oxidem uhelnatým

13/6 2019

Životy i majetek obyvatel městských bytů v Ostravě chrání více než 11 tisíc hlásičů požáru a přes dva a půl tisíce detektorů nebezpečného oxidu uhelnatého. Jejich instalace probíhala ve dvou vlnách v letech 2017 až 2019. Akce, která nemá svým rozsahem v České republice dosud obdoby, stála 4,9 milionu korun s DPH.

Obecní byty v Ostravě jsou chráněny před požárem a oxidem uhelnatým

Instalace detektorů. Foto: Jiří Zerzoň

 V obou vlnách hradilo město nákup zařízení, montáž platily městské obvody.

„Zpětnou vazbu o správnosti našeho rozhodnutí vybavit všechny městské byty hlásiči požáru a v případě potřeby také detektory oxidu uhelnatého dostáváme pravidelně od hasičů. Z jejich hlášení víme, že instalovaná zařízení již vícekrát pomohla ochránit lidský život, zdraví i majetek, což byl náš hlavní cíl. Od zahájení instalací hasiči evidují výjezdy ve více než pěti desítkách případů,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Hlásiči požáru je zabezpečeno 90 % plánovaného bytového fondu, tedy 11 077 bytů z celkového počtu 12 284 bytových jednotek. Jediným městským obvodem, ve kterém neproběhla instalace, je Stará Bělá (23 bytů), ta zapojení do projektu opakovaně odmítla. V dalších obvodech nedošlo k instalaci do některých bytů, protože je čeká rekonstrukce, zaniknou nebo se je ani přes snahy dodavatelů a městských obvodů nepodařilo zpřístupnit.

Detektory CO byly instalovány pouze  do bytů s karmou či plynovým topením. Vybaveno jich je aktuálně 2 543. Nákup zařízení byl financován z Fondu pro upevnění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany osob a majetku. Jeho zdrojem jsou mimo jiné i prostředky z vybraných pokut udělených Městskou policií Ostrava.

Jeden z případů, kdy detektory CO chránily životy, se stal v Chelčického ulici v Moravské Ostravě. V bytě se nacházela plynová kamna, ze kterých unikal oxid uhelnatý. Přivolaní hasiči reagovali na záznam detektoru, který ukazoval hodnotu 324 ppm. Při takovýchto hodnotách dochází k tachykardii (zrychlení tepu), zmatenosti, letargii a může nastat kolaps. Hasiči uzavřeli přívod plynu do bytu, odstavili plynová kamna z provozu a prostory bytu přirozeně odvětrali.

  • Hlásič požáru díky speciálnímu algoritmu vyhodnocuje množství kouřových částic ve vzduchu, které doprovázejí hoření. V případě požáru reaguje vyhlášením poplachu. Není určen k detekci tabákového kouře.
  •  Detektor CO provádí testování každou vteřinu na smrtelné nebezpečí přítomnosti oxidu uhelnatého. Vybaven je LCD displejem, který zobrazuje aktuální úroveň koncentrace v monitorovaném prostoru.