Novým ředitelem městské nemocnice schválen Tomáš Nykel

21/6 2011

Už za několik dnů se podle rozhodnutí zastupitelstva města z dubna letošního roku sloučí s účinností od 1. července 2011 dvě městské příspěvkové organizace, a to Městská nemocnice Ostrava (MNO) a Městská záchranná služba Ostrava (MZSO). K tomuto datu také nastoupí nový ředitel sloučených institucí, vítěz výběrového řízení na tuto funkci. Komise pro výběrové řízení, složená z představitelů města v čele s primátorem Petrem Kajnarem a zástupců České lékařské komory a odborové organizace MNO, volila mezi čtyřmi uchazeči. Komise se rozhodla jednoznačně a do funkce navrhla Tomáše Nykla. Toto její rozhodnutí včera 20. června schválila rada města.

Novým ředitelem městské nemocnice schválen Tomáš Nykel

Městská nemocnice Ostrava

Cílem záměru sloučení obou organizací je posílení pozice městské nemocnice na trhu zdravotnických zařízení v regionu. Zároveň by se měla zvýšit efektivita zdravotní péče a využití technického a personálního zázemí. Sloučení nezasáhne do rozsahu a kvality péče pacienta, naopak, nemocnice i záchranná služba by měly společně fungovat efektivněji a kvalitněji. Sloučení obou institucí vyšlo z iniciativy Městské záchranné služby. 

MUDr. Tomáš Nykel je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, získal atestaci I. stupně v oboru chirurgie. Od roku 1986 do roku 2003 pracoval v Nemocnici Český Těšín, nejprve jako lékař, od roku 1996 ve funkci ředitele. Od roku 2003 dosud pracuje na MZSO, nejprve jako lékař, posléze jako odborný ředitel a přednosta oddělení LSPP. Od roku 2011 vykonává funkci ředitele Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.