Nový fond pro městskou nemocnici

23/6 2016

Zřízení speciálního fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava (MNOF) schválili na svém červnovém zasedání zastupitelé města. Zdravotnictví je jednou z priorit města, proto se takto rozhodlo řešit situaci s dlouhodobě podfinancovaným rozvojem areálu nemocnice. Prvním vkladem je 250 milionů korun, které pocházejí z přebytku hospodaření města.

Nový fond pro městskou nemocnici

Měststká nemocnice - ilustrační foto.

Každoročně by do fondu mělo zamířit dalších přibližně 200 milionů korun, přičemž přímo z rozpočtu půjde o 100 milionů korun, zbývající částka může pocházet například opět z přebytků hospodaření města.

Primátor Tomáš Macura na zasedání uvedl, že je nemocnice podfinancovaná dlouhodobě a nápravu by mohly zjednat investice řádově za stovky milionů až miliardu korun. Proto nyní MNOF připravuje plán svého rozvoje, ze kterého bude patrné, které oblasti potřebují největší finanční injekci a který zevrubně zmapuje potřebu investic. Plán by měla nemocnice předložit do konce letošního roku.