Noví ostravští strážníci složili slavnostní slib

20/3 2024

Slavnostní slib do rukou primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala dnes dopoledne složilo celkem deset nových strážníků Městské policie Ostrava. Součástí slavnostního aktu bylo rovněž předání stužky za záchranu života.

Noví ostravští strážníci složili slavnostní slib

Strážníkům pogratuloval také primátor Jan Dohnal. Foto: Jiří Zerzoň

Slavnostní akt proběhl dnes dopoledne v prostorách svatební síně budovy ostravského magistrátu za přítomnosti primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala a ředitele Městské policie Ostrava Miroslava Plačka.

Z celkového počtu deseti strážníků skládajících slib byly čtyři ženy a šest mužů.  Slavnostní ráz akce pak podtrhla i přítomnost čestné jednotky Městské policie Ostrava. 

„Do plánovaného finálního počtu 680 strážníků chceme doplnit ještě takřka pět desítek nových strážníků, pakliže tedy zájemci uvažují o zajímavé práci, kterou by pomohli zajišťovat bezpečnost ve městě, mají ideální příležitost. Městská policie Ostrava nabízí zájemcům i zajímavé specializace, jakými bezesporu je výkon služby ve skupině hipologie, kynologie, operativním oddílu, úseku krizového a operačního řízení či úseku prevence,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Zařazení nových strážníků na služebny ve městě předcházel tříměsíční rekvalifikační kurz. V rámci tohoto si noví strážníci osvojili nejen právní normy potřebné pro výkon tohoto povolání, ale prošli také výcvikem v sebeobraně, střeleckou a taktickou přípravou. Nedílnou součástí absolvovaného kurzu bylo také získání dovedností v poskytování první pomoci nebo zvládnutí základů kriminalistiky a psychologie.

Kurz pak všichni noví strážníci úspěšně zakončili závěrečnou zkouškou před komisí Ministerstva vnitra.

„Městská policie Ostrava i nadále provádí nábor zájemců o práci strážníka a o nové zájemce máme trvalý zájem. Prvního dubna pak budeme spouštět v pořadí již sto třetí rekvalifikační kurz ,“ dodává ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

Součástí slavnostního aktu bylo rovněž předání stužky za záchranu života. Tu z rukou primátora statutárního města Ostravy Jana Dohnala převzal strážník Petr Martuš, který ve svém osobním volnu dne 4. ledna poskytnutím rychlé a profesionální pomoci pomohl zachránit život vážně zraněnému účastníkovi dopravní nehody, u kterého došlo k srdeční zástavě.

„Zachovat si ‚chladnou‘ hlavu v kritické chvíli a umět poskytnout pomoc, která přispěje k záchraně lidského života, je obdivuhodná schopnost a zaslouží si poděkování i ocenění. Jsem velmi rád, že naše městská policie tyto profesionály má, vždyť od roku 2005 pomohli zachránit 29 lidských životů, včetně dvou dětí. Dnes oceněný strážník Petr Martuš přispěl k záchraně dalšího lidského života a jistě je vzorem i pro nové strážníky, kteří dnes složili slavnostní slib,“ uvedl Jan Dohnal, primátor města.

Záchrana lidského života je skvělým počinem a jednoznačně i naplněním poslání každého strážníka. Našemu kolegovi bych chtěl vyslovit obdiv, ale také poděkování, jelikož takovéto jednání jednoznačně dokazuje, že strážníci mají v ulicích města své místo,“ doplnil ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

V rámci náborové kampaně pak Městská policie Ostrava uchazečům o tuto práci nabízí náborový příspěvek ve výši šedesáti tisíc korun a řadu dalších peněžních i nepeněžních benefitů.

Nejbližším termínem k nástupu do rekvalifikačního kurzu strážníka je 2. dubna 2024. Bližší informace lze nalézt na webových stránkách Městské policie Ostrava