Nová koncepce rodinné politiky chce zatraktivnit Ostravu všem generacím

3/4 2024

Ostrava prochází, a to zejména v posledním čtvrtstoletí, skutečně dynamickým vývojem, výrazně se mění, a má ambici být dobrým a příjemným místem pro život. V kontextu s ne úplně příznivou sociodemografickou situací, spojenou s poklesem počtu obyvatel, stále hledá další cesty k tomu, aby byla atraktivnější nejen pro ty lidi, kteří zde dnes žijí, ale i inspirací pro mnohé další, kteří by zde do budoucna mohli a chtěli žít také. 

Nová koncepce rodinné politiky chce zatraktivnit Ostravu všem generacím

Na jedné z mnoha městských akcí pro celou rodinu. Foto: Jiří Zerzoň

Reaguje na to i nová koncepce rodinné politiky do roku 2030, která vznikla s vizí nabídnout rodinám v Ostravě takové podmínky, které by je o tom přesvědčily. Strategický dokument schválilo březnové městské zastupitelstvo.

Při tvorbě koncepce rodinné politiky navázal magistrát na dlouhodobou úzkou spolupráci s odborníky z Ostravské univerzity. Inspirací posloužily taktéž příklady zahraničních měst, která se ve svých specifických rysech podobají Ostravě. Alexandr Nováček z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, pod jehož vedením koncepce vzniká, uvedl jeden z jejích pilířů: „Rádi bychom, aby se například do nové koncepce významně propsalo takzvané desatero měst vhodných pro rodinu, což jsou principy využívané v zahraničí. Jedná se o určité standardy toho, jak má město vypadat, aby se tam rodinám dobře žilo.“

Smysl a celkové směřování koncepce rodinné politiky přiblížil náměstek primátora Zbyněk Pražák. „Usilujeme o to, aby Ostrava byla místem pro spokojený, plnohodnotný a šťastný život opravdu všech generací. Prioritně však cílíme na mladou generaci a na studenty, kteří se jednou budou rozhodovat o tom, kde se usadí a kde případně v budoucnu chtějí založit svoje rodiny. Naší snahou je vytvořit v Ostravě takové prostředí, ve kterém se všichni budou cítit bezpečně, kde vedle vhodného bydlení najdou dobré pracovní uplatnění, spolehlivě fungující služby, zázemí pro rekreaci v čistém a zdravém prostředí a také možnost získání kvalitního vzdělání pro své děti. Z pozice města a jeho rozpočtu bude třeba více myslet na to, aby se důležité aspekty rodinné politiky také přepisovaly do připravovaných investičních záměrů. Jako například do podpory výstavby nových bytů, včetně malometrážních a bezbariérových pro seniory, do potřebných veřejných staveb, do projektů ovlivňujících kultivaci prostředí a podobně.“ 

Práce na koncepci začala už v loňském roce. Za účelem jejího vypracování se vedle členů samosprávy scházeli i zástupci z řad odborné veřejnosti, akademické sféry, ale i samotných rodin. V rámci diskuzí byla snaha vytipovat priority pro podporu rodinné politiky, kdy důraz byl kladen také na témata jako bezpečí, prevence negativních jevů, komunitní život, podpůrné aktivity a akce pro rodiny, mezilidské vztahy, mezigenerační soužití, spojení práce a rodiny, komunikace a participace, sounáležitost k městu a mnohá další.

„Za významný faktor považuji skutečnost, že naše koncepce cílí na celé generační spektrum. Zahrnuje rovněž aktivity, směřující k upevnění mezigenerační solidarity uvnitř rodin a posílení dialogu mezi všemi generacemi. Od malých dětí, žáků, studentů, přes lidi v pracovně aktivním věku až po seniory,“ zdůraznil náměstek Zbyněk Pražák.

Veškeré činnosti rodinné politiky komunikuje statutární město Ostrava pod značkou FAJNA RODINA. Její pečeť nesou oblíbené a pravidelně pořádané akce jako například projektové portfolio „Dny fajne rodiny,“ dále rozšiřování husté sítě, nazvané „Místa přátelská rodině“ nebo provoz facebookového profilu s pestrou nabídkou zajímavostí, rad a tipů pro celou rodinu.

Jednotlivé tematické projekty doprovází nápaditá grafika, spojující členy modelové „Fajne rodiny“ s názvy ostravských dominant a pamětihodností. Ona „Fajna rodina“ pak sestává z mámy Emy, táty Jindřicha, dětí Michala a Karolíny a konečně babičky Doubravy i dědy Františka. Vše potřebné o prorodinných aktivitách a opatřeních města, včetně odkazu na novou koncepci, lze zjistit na webových stránkách www.fajnarodina.cz.