Městská jatka se promění v galerii moderního umění

18/7 2018

Budovy městských jatek zchátraly poté, co do jejich oprav bývalí vlastníci neinvestovali žádné prostředky. Měst proto centrální městská jatka v roce 2006 odkoupilo. Jedinou možností, jak historický objekt zachránit, je najít pro něj nové využití. Město pro vypsalo architektonickou soutěž na proměnu areálu v galerii moderního umění.

 

Městská jatka se promění v galerii moderního umění

Návrh na proměnu budovy městských jatek architekta Roberta Konieczneho.

Architektonická soutěž na konverzi městských jatek na galerii byla vyhodnocena v roce 2017. Vítězné architektonické studio ovšem odmítlo podepsat smlouvu s městem, autoři v pořadí druhého návrhu se omluvili a nepodali nabídku do zadávacího řízení, proto bude přestavba realizována podle v pořadí třetího návrhu polského studia KWK Promes architekta Roberta Koniczného.

Robert Konieczny patří k nejuznávanějším světovým architektům. Jím navržený pavilon muzea ve Štětíně získal v roce 2016 cenu za Světovou stavbu roku 2016 a Evropskou cenu za architekturu veřejného prostoru, loni získal návrh a realizace rodinného domu ve stylu archy v obci Brenna poblíž Těšína cenu Nejlepší rodinný dům světa.  Kromě toho byl Konieczny oceněn řadou národních cen.

Návrh Roberta Konieczného zachovává masivní cihlové zdi, ovšem následně vzniklé rozměrné otvory nezastaví cihlami, ale ponechá u nich možnost otevřít je masivními otočnými betonovými stěnami.  Na budovu bude navazovat vybetonovaná plocha, která se dá využít pro instalace nebo koncerty.

Přízemní haly se promění ve výstavní sály, které bude možné podle potřeb různě propojovat.  Přístupní budou ze dvou míst -  z Porážkové a Masné ulice. Díky možnosti dočasného otevření otočných zdí mohou být výstavní sály také příležitostně dostupné zvenčí – z prostranství kolem budovy.

Funkční zázemí - kanceláře, vzdělávací část a přednáškové sály budou v prvním patře. Spojí je nová lávka na úrovni prvního patra.

Přestavba by měla začít ještě v průběhu roku 2019 a dokončena o rok později. Do objektu se poté přestěhuje galerie PLATO, která dočasně sídlí v sousedním objektu bývalého Bauhausu.

Historie jatek

Centrální městská jatka byla v Moravské Ostravě postavena v roce 1881 v místě dobytčího trhu. Vyřešila ve městě závažný problém. Město nemělo koncem 19. století vybudovanou kanalizaci a řezníci poráželi dobytek lokálně. Odpad z porážek stékal po cestách a nepříjemný zápach se linul celým městem. Se zahájením provozu jatek ve městě vstoupil v platnost zákaz domácích porážek. V prvních letech se v původní budově jatek o rozměrech 15 x 10 metrů poráželo pět tisíc zvířat ročně. Jatka se průběžně rozšiřovala a přestavovala, přibývaly budovy, chladírny a chlévy. Poslední větší přestavba se uskutečnila v roce 1926.

Jatka fungovala v omezené míře až do roku 1965. Poté byl areál využíván jako sklady a provozovny, avšak budovy chátraly. Jejich rekonstrukci se nepodařilo zajistiti ani v 90. letech 20. století. Až v roce 2016 vedení města Ostravy odkoupilo zdevastované budovy a vypsalo architektonickou soutěž na jejich konverzi.

Objekt městských jatek je příkladem toho, že historická budova se dá zachránit nalezením jejího nového využití.