Nemocnice obnoví přístrojové vybavení

13/11 2017

Město Ostrava poskytlo Městské nemocnici 36,5 milionu korun na nákup nových lékařských přístrojů. Dochází tak k obnově přístrojů, které jsou v provozu někdy až 12 let, operační mikroskop na sále oftalmologie byl využíván dokonce 22 let. Nové technologie umožní poskytovat pacientům lepší péči.   

Nemocnice obnoví přístrojové vybavení

Městská nemocnice Ostrava si pořídí rovněž nový operační mikroskop pro oddělení oftalmologie. Foto: MNO

„Městská nemocnice Ostrava disponuje lékařskými přístroji v hodnotě jedno miliardy korun. Ideální by bylo, kdyby se ročně použilo 100 milionů korun na jejich obnovu, což se v minulosti nedělo,“ uvedl náměstek primátora Michal Mariánek. Nemocnice letos vyčlenila ze svých prostředků na obnovu lékařských přístrojů 55 milionů korun. Město přidalo z fondu, který zřídilo právě pro tuto nemocnici, dalších 36 milionů korun. „Celkovou částkou 91,5 milionu se přibližujeme ke sto milionům a chceme se držet této hranice i do budoucna, aby mohly být lékařské přístroje postupně obnovovány,“ dodal Michal Mariánek.

Nemocnice za částku od města ve výši 36,5 milionu pořídí monitory životních funkcí na oddělení kardiologie a dětského lékařství, operační mikroskopy pro neurochirurgii a urologii a rentgenové přístroje pro neurologii, urologii a dětské lékařství. Nejdražším přístrojem bude neurochirurgický operační mikroskop v hodnotě 12,5 milionu korun, který nahradí stávající požívaný od roku 2008. Nový přístroj umožní lepší vizualizaci tkání a tím usnadní kontrolu odběru operovaného tumoru i z hůř přístupných míst. Pro pacienta bude operační zákrok bezpečnější a minimalizují se tím pooperační komplikace.