Nejlepší podobu parkovacího domu za katedrálou navrhlo studio Chalupa architekti

7/1 2021

Nejlepší návrh na budoucí podobu multifunkčního parkovacího domu za katedrálou v centru Ostravy připravilo renomované studio Chalupa architekti. Porota, kterou tvořili nezávislí odborníci, zástupci města a obvodu, ho vybrala z šesti dodaných návrhů.

Nejlepší podobu parkovacího domu za katedrálou navrhlo studio Chalupa architekti

Nároží ul. Zámecké a Purkyňovy.

Nový objekt, který bude mít dvě podzemní a sedm nadzemních podlaží a v přízemí prostor pro obchody, služby i gastronomii, zaplní proluku na nároží ulic Zámecká a Purkyňova.

V budoucnu by se v případě potřeby mohl přeměnit i na bytový dům. Jeho stavba by měla začít v roce 2023.

„Ačkoli je téma umístění parkovacího objektu v jádrovém území města velmi kontroverzní, pro rozvoj centra města to bude zásadní stavba. Především nám umožní dostavět několik klíčových proluk včetně té po květinové síni u Masarykova náměstí, protože bude splněna zákonná podmínka zajištění dostatečného počtu parkovacích míst u novostaveb. Následně bude možné definitivně odstranit parkovací plochy u katedrály a vytvořit tam důstojný předprostor, který bude reprezentativním vstupem i do sousedního Divadla Jiřího Myrona a do budov univerzity. Architektonickou soutěž jsme zvolili proto, abychom nalezli nejlepší možné řešení. Řešení citlivé k takto významnému území a zároveň ambiciózní a atraktivní. Soutěž hodnotíme jako velmi úspěšnou," uvedla investiční náměstkyně a členka poroty Zuzana Bajgarová.

Své návrhy do soutěže připravilo všech šest architektonických kanceláří, které město oslovilo buď přímo, nebo na základě dodaných portfolií. Porotci hodnotili kvalitu celkového urbanisticko – architektonického řešení, ale také provozní, dopravní a technické řešení, jeho hospodárnost a ekonomickou přiměřenost. Rada města schválila rozhodnutí poroty udělit první a druhé místo a zbylé finance na odměny rozdělit mezi autory dalších návrhů. Následovat bude jednací řízení s vítězem, které bude směřovat k uzavření smlouvy na dopracování návrhu a projektovou dokumentaci.

„Oba návrhy, které porota ocenila prvními dvěma místy, jsou velmi kvalitní a bylo těžké mezi nimi rozhodovat. Vítězný návrh parkovacího domu studia Chalupa architekti respektuje své okolí, vhodně navazuje na budovu fary a je natolik velkorysý, že dobře dotvoří charakter náměstí. Blízká katedrála je monumentální a potřebuje silného partnera, což návrh splňuje. Parkovací dům podle tohoto návrhu bude disponovat 400 parkovacími stáními a bude mít živý parter s obchody a službami, který podtrhne jeho městotvornou funkci. V budoucnu jej bude možné dle aktuální potřeby přebudovat například na bytový dům. Návrh, který se umístil na druhém místě od ov architekti, je také velmi zajímavý, s výrazným prvkem v podobě schodiště umístěného do veřejného prostoru. V tomto případě by byla budova transformovatelná i na kancelářské prostory," řekl Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA, který se podílel na organizaci architektonické soutěže vyhlášené městem.

Zájem o účast v soutěži byl velký, na základě výzvy města ho projevilo 35 účastníků. Porota posoudila jejich dodaná portfolia a vybrala tři. Další tři účastníky oslovilo město přímo. Vítězný autorský tým ze studia Chalupa architekti z Prahy, který se opírá o více než pětadvacet let zkušeností s navrhováním, projektováním a realizací staveb různých druhů a velikostí v českém i mezinárodním prostředí, získal za první místo odměnu ve výši 700 tisíc korun. Mezi jeho úspěšné realizace patří například vestibul stanice metra Kolbenova v Praze, Hotel Metropol v Praze nebo nová budova ČSOB v Praze-Radlicích. Jeho práce jsou publikovány v prestižních architektonických publikacích a byly nominovány na mezinárodní ceny.

Půl milionu obdrželo za druhé místo studio ov architekti, které patří v současné době mezi nejrespektovanější architektonické kanceláře u nás. K úspěšným stavbám kanceláře patří například Aparthotel Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou nebo rekonstrukce a dostavba sídla firmy Lasvit v Novém Boru. Za druhý zmíněný projekt získali v roce 2020 architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch hlavní cenu České ceny za architekturu.

Další čtyři účastníci, kteří splnili podmínky soutěžního zadání, obdrželi každý odměnu ve výši 200 tisíc korun.
O vítězi rozhodla porota složená mimo jiné z renomovaných odborníků, jako jsou Martin Krupauer a architekti Ondřej Chybík, Vladimír Fialka, Milena Vitoulová, Lucie Chytilová Kadrmanová a Petr Stanjura. V porotě zasedali také volení zástupci města a přizváni byli i další odborníci včetně zástupců Národního památkového ústavu, kteří stáli už u příprav zadání soutěže. V jejich podmínkách bylo, aby vnější podoba nového parkovacího domu respektovala umístění v historickém centru, a zvláště pak sousedství s architektonicky významnými stavbami, jimiž jsou obchodní dům Horník (dříve OD Bachner světového architekta Ericha Mendelsohna) nebo katedrála Božského Spasitele včetně jeho výškového navázání na ostatní budovy.

Novostavba parkovacího domu bude vybudována v proluce o výměře 2 038 m², která se nachází v těsné blízkosti Katedrály Božského Spasitele, mezi náměstím Msgre Šrámka a ulicí Zámeckou, v jihozápadní části Masarykova náměstí, kde od přelomu 19. a 20. století stával objekt Německé a měšťanské smíšené školy vybombardovaný na konci 2. světové války.
V současnosti se na volné ploše nachází placené parkoviště provozované Ostravskými komunikacemi a dva provizorní objekty se službami. Náklady na stavbu by měly být přibližně 400 milionů korun. Město bude pro projekt hledat strategického partnera v soukromé sféře.