Nejdřív laguny, požaduje primátor

6/4 2017

Státní podnik Diamo chystá sanaci areálu koksovny a bývalého Dolu Trojice ve Slezské Ostravě. Prvotní odhady nákladů na vyčištění sedmihektarové plochy se pohybují kolem 960 mil. korun. Členové vedení města s tímto záměrem nesouhlasí. Důvody formulovali primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Nejdřív laguny, požaduje primátor

Areál Dolu Trojice na archivním snímku z roku 1984. Zdroj: AMO

„Je pro mě nepochopitelné, jak může státní podnik Diamo, potažmo stát, zahájit další velkou sanační ekologickou akci v Ostravě v situaci, kdy obyvatelé města již druhé desetiletí marně čekají na ukončení likvidace Lagun Ostramo, významem i dopadem na životní prostředí mnohem důležitější ekologické zátěže. Úplná sanace lagun je v čase neustále odsouvána anebo jsou hledány jiné, levnější a méně účinné varianty, a to hlavně z důvodu údajného nedostatku peněz pro tyto účely,“ uvedl Macura.

„Nechci nijak zlehčovat ekologická rizika vyplývající z důsledků koksochemické výroby v bývalé Koksovně Trojice, mám ale za to, že se jedná o lokalitu bez akutního rizika, kterou by bylo možné prozatím pokrýt průběžným monitoringem. Rozhodně máme v Ostravě závažnější ekologické škody, které je třeba řešit přednostně, a na prvním místě je jednoznačně dokončení sanace Lagun Ostramo. Celé to na mě působí dojmem, že státní podnik Diamo z nějakého důvodu potřebuje co nejrychleji realizovat novou velkou zakázku,“ upřesnil primátor.

„V této věci jsem již před týdnem napsal dopis premiéru Sobotkovi, ve kterém jsem vyjádřil údiv nad celou situací a požádal jej o odložení realizace zakázky sanace Koksovny Trojice a o koncentraci finančních zdrojů na urychlení postupu v případě Lagun Ostramo,“ informuje Tomáš Macura.

„Také nechci, ať je tam desítky let měsíční krajina, všude prach, hluk, nepořádek,“ napsala náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Laguny výrazným způsobem ovlivňují kvalitu života lidí, kteří mají právo se dožadovat jejich co nejrychlejšího odstranění.