Návštěva potomků pilotů RAF v Ostravě

16/6 2011

Do Ostravy zavítali ve dnech 12. až 14. června potomci letců královského letectva Velké Británie Royal Air Force, kteří byli 29. 3. 1944 zavražděni v Hrabůvce příslušníky gestapa. Návštěva byla součástí výpravy po stopách letců, kterým se dne 24. března 1944 podařilo uprchnout ze zajateckého tábora v polském Saganu při takzvaném „Velkém útěku“.

Návštěva potomků pilotů RAF v Ostravě

Účastníci pietního aktu u pomníku zavražděným letcům

Mezi členy této výpravy byli syn zavražděného Thomase G. Kirbyho-Greena - Colin Kirby Green (Anglie), synovec druhého zavražděného Gorgona A. Kiddera - Gordon Alvin Kidder a jeho syn Gordon Andrew Kidder (oba Kanada). 

Major Thomas G. Kirby-Green - pilot 40. bombardovací perutě a kapitán Gordon A. Kidder - navigátor 156. bombardovací perutě letectva Royal Air Force se při útěku dostali až ke Zlínu, kde však byli gestapem zadrženi. Během nočního transportu dne 29. března 1944 na velitelství gestapa do Wroclawi byli při zastávce vyzváni k vykonání potřeby a ranou z bezprostřední blízkosti do týla zákeřně zastřeleni. 

Díky iniciativě a aktivitě brigádního generála v.v. Zdeňka Škarvady, bývalého pilota československé 310. stíhací perutě, a plk. v.v. Ing. Jana Pavlíčka - již zesnulého čestného předsedy Československé obce legionářské (ČsOL), jednota Ostrava 2, byl vybudován a dne  29. 3. 1993 odhalen v Hrabůvce zavražděným letcům památník, který je připomínkou jednoho z mnoha zákeřných válečných zločinů. 

Základní škola U Haldy ve spolupráci s Československou obcí legionářskou připravila 13. června u tohoto pomníku krátký pietní akt k uctění památky zavražděných letců. Aktu se zúčastnili zástupci Československé obce legionářské, Magistrátu města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, Sokolské župy Moravskoslezské a další. Jako vážený host byl přítomen i brigádní generál v.v. Zdeněk Škarvada. 

Hosté pak přijali pozvání na půdu školy, jejíž děti se pod vedením zástupkyně ředitelky Marie Davidové o pomníček vzorně starají. V odpoledních hodinách pak navštívili místo, kde podle historických záznamů pravděpodobně došlo k této neblahé události. Poté se přesunuli na Radnici města Ostravy, kde si z věže prohlédli s průvodcem město z výšky. Na závěr dne proběhla ve Farním kostele Panny Marie, Královny posvátného růžence v Ostravě-Hrabůvce zádušní mše za zavražděné letce a jejich potomky.