Národní zemědělské muzeum v Ostravě představilo unikátní expozici

6/4 2022

Zemědělství 4.0". Tak se jmenuje nová hlavní výstava Národního zemědělského muzea v Ostravě, která si klade za cíl atraktivní formou přiblížit změny, kterými právě zemědělská sféra prošla. Zároveň prezentuje nové technologie, stroje a systémy. 

Národní zemědělské muzeum v Ostravě představilo unikátní expozici

Z vernisáže k výstavě „Zemědělství 4.0". Foto: Lukáš Kaboň

Zvolený název odkazuje na poslední zásadní proměnu v zemědělské výrobě, tedy rozvoj senzorových technologií, autonomních strojů či digitálních platforem, které významně snižují podíl rutinních a namáhavých prací. Výstava tak představuje zemědělství jako důležitý obor, na němž není nic archaického. Jako odvětví, v němž má smysl a význam pracovat.

Expozice si zároveň všímá kontinuálního vývoje zemědělství od 19. století. Provádí návštěvníka dopady průmyslové revoluce, následné mechanizace i chemizace, stejně jako používání výpočetní techniky.

Na výstavě si můžeme prohlédnout třeba robotické rameno, které bylo v 80. letech 20. století nasazeno pro výrobu pluhových ostří. Z modernějších technologií pak robotický dojicí stroj, autonomního zahradního robota, vertikální farmu, 3D tiskárnu pro tisk čokolády, ale také fotobioreaktory a exponáty k problematice plastů nebo geneticky modifikovaných plodin.

Nechybí ani chytrá farma, dotykové rozhraní k problematice digitální revoluce a řadu dalších prvků, na nichž organizátoři demonstrují změny v zemědělství, k nimž postupně dochází už několik let.

Výstava se koná pod záštitou od záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka a primátora města Ostravy Tomáše Macury. K vidění je od 5. 4. 2022 do 28. 2. 2023