Nádražní: změna směru, výluka MHD

11/6 2015

Provoz na rekonstruované ulici Nádražní se mění. Pro motorová vozidla bude ulice od 12. června od 4 hod. v úseku od křižovatky s ul. 30. dubna po Stodolní průjezdná pouze ve směru od Přívozu k centru. Uživatelé MHD čeká výluka. Ta začne v pátek 12. června v 5 hodin a potrvá do neděle 14. června do 23.55 hod.

Nádražní: změna směru, výluka MHD

Rekonstrukce Nádražní byla zahájena 17. dubna, celá by měla být hotova do poloviny roku 2016. Foto: B. Krzyžanek

Všechny spoje tramvajových linek č. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 a 18 ve směru Plynárny nebo Hlavní nádraží budou v době výluky odkloněny ze zastávky Karolina na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) za tyto linky bude zavedena v úseku zastávek Karolina – Křižíkova – Hlavní nádraží a zpět.

Zastávky Karolina a Elektra, směr Hlavní nádraží, budou pro NAD přemístěny na ul. Poděbradovu před vchod do budovy ředitelství dopravního podniku. Zastávka Stodolní (směr Hlavní nádraží) pro NAD bude přemístěna na ul. Poděbradovu mezi křižovatky s ul. Janáčkovou a Stodolní.

Za spoje linky č. 11 pojede náhradní tramvajová doprava v trase: Křižíkova – Sad B. Němcové – Hlučínská a zpět. Za spoje linky č. 14 pojede náhradní autobusová doprava v trase: Hlučínská – Nová radnice – Hranečník – NH jižní brána a zpět. Spoje NAD za linku č. 14 nebudou na své trase obsluhovat zastávky Muglinovská, Křižíkova, Důl Jindřich, Stodolní, Elektra a Výstaviště.

Na linkách č. 2, 6, 9, 10, 11 a 14 budou zrušeny vybrané spoje. Zaručené bezbariérové spoje uvedené v jízdním řádu nebudou v pátek 12. 6. dodrženy na linkách č. 1, 2, 8, 11 a 12. Bezbariérové spoje náhradní dopravy nebudou uvedeny v jízdním řádu. Informace o odjezdech bezbariérových spojů náhradní dopravy podá invalidním cestujícím dopravní dispečink na telefonu 59 740 1252.

Opět po svých trasách budou spoje tramvajových linek jezdit od pondělí 15. června, pouze v úseku zastávek Důl Jindřich – Elektra bude zaveden jednokolejný provoz. Zastávka Stodolní je v obou směrech dočasně přemístěna na zastávku Elektra.

Více podrobností na stránkách Dopravního podniku Ostrava – zde.

Více informací a video o rekonstrukci Nádražní na nadrazni.ostrava.cz.