Na ostravské radnici složilo slib devět nových strážníků. Kriminalita v Ostravě výrazně klesá

21/9 2022

Ostravský primátor Tomáš Macura přijal slavnostní slib od sedmi mužů a dvou žen, kteří nově posílili řady Městské policie Ostrava. Dalších jedenapadesát strážníků od hlavy ostravského magistrátu obdrželo během slavnostního aktu ocenění za dlouholetý výkon služby a dosahování vynikajících pracovních úspěchů.

Na ostravské radnici složilo slib devět nových strážníků. Kriminalita v Ostravě výrazně klesá

Z průběhu slavnostního aktu na Nové radnici. Foto: Jiří Zerzoň

Historicky první slib složilo 80 strážníků již dne 7. dubna 1992. Slavnostní akt tehdy proběhl na Prokešově náměstí. Právě počátkem roku 1992 vznikla na základě rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva města Městská policie Ostrava.

Službu v řadách ostravské městské policie aktuálně vykonávalo 629 strážníků, další dnes složili slib. I nadále však Městská policie Ostrava pokračuje v náboru nových strážníků, plánovaný stav je 680 strážníků. Kromě personální stabilizace však pokračujeme například v modernizaci kamerových systémů či další využívané techniky, důraz klademe i na různá preventivní opatření či programy s cílem zajištění co největší bezpečnosti ve městě,“ shrnul ostravský primátor.

Celkem 14 strážníků pak převzalo Čestný odznak za trvalé dosahování vynikajících pracovních úspěchů, dalších 8 primátor dekoroval Stužkou za věrnost, kterou si vysloužili nepřetržitou desetiletou prací v řadách městské policie. Věrnostní stužku si připne rovněž 29 jejich kolegů a kolegyň, kteří mají bez přerušení  odslouženo dokonce už 20 let.

Ostravská městská policie v letošním roce oslavila třicet let své existence. Za tuto dobu se stala nepostradatelnou složkou zajišťující bezpečnost a veřejný pořádek na území statutárního města Ostravy.  Výčet činností Městské policie Ostrava je vskutku široký. Detailněji jsme informovali zde https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mestska-policie-ostrava-pomaha-jiz-30-let.

Městská policie Ostrava nabízí zájemcům o práci ve svých řadách náborový příspěvek ve výši šedesát tisíc korun českých a řadu dalších zaměstnaneckých benefitů. Jejich rozsah, stejně tak jako podmínky výběrového řízení lze nalézt na www.mpostrava.cz.

Mimo jiné i díky dobré práci strážníků v Ostravě klesá kriminalita.  V roce 2021 evidovalo Městské ředitelství policie Ostrava nejmenší počet zjištěných trestných činů za uplynulé desetiletí.

Srovnáme-li kriminalitu v letech 2011 a 2021 lze konstatovat, že poklesla téměř o dvě třetiny. Zatímco v roce 2011 bylo evidováno policisty Městského ředitelství policie Ostrava 18 242 trestných činů, vloni (2021) to bylo 7 362 trestných činů (jde o trestné činy oznámené a prověřované Policií ČR). Objasněnost těchto evidovaných skutků naopak stoupla. Před deseti lety bylo objasněno zhruba 25 procent trestných činů, vloni již přes 49 procent (zdroj: Městské ředitelství policie Ostrava).

Informace k bezpečnosti ve městě lze nalézt též na webu bezpecnejsi.ostrava.cz.