Na opravu čtrnácti městských hřbitovů je připravena rekordní částka

14/3 2024

V letošním roce je připravena rekordní částka na rekonstrukci míst posledního odpočinku na území města, včetně toho největšího, Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě.

Na opravu čtrnácti městských hřbitovů je připravena rekordní částka

Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě. Foto: Martin Grobe

Na úpravy hřbitovů přispíváme městským obvodům pravidelně, letos ale rada města schválila největší částku v historii. Na opravy a zvelebení hřbitovů ve městě půjde téměř 29 milionů korun a dalších 6 milionů je určeno pro Ústřední hřbitov ve Slezské Ostravě,“ uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč.

Peníze poputují do městských obvodů, kde se jejich projekty většinou týkají oprav chodníků a pěšin mezi hrobovými místy, nového oplocení či mobiliáře a výsadby zeleně.

Polanka nad Odrou

V posledních dvou letech byly realizovány nové chodníky v rozsahu 75 %, nyní byla připravena poslední etapa. Předpokládané náklady činí 6 728 000 Kč s DPH, požadavek městského obvodu na rok 2024 činí 5 382 000 Kč, což představuje 80 % z celkových nákladů akce.

Krásné Pole

Městský obvod Krásné Pole má v plánu realizovat konverzi budovy bývalé márnice na kolumbárium s 96 novými místy. Předpokládané náklady na rok 2024 činí 2 300 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 1 840 000 Kč, což představuje 80 % z celkových nákladů akce. Navrhuje se poskytnutí finančních prostředků ve výši 1 840 000 Kč.

Michálkovice

V Michálkovicích chtějí vybudovat kolumbárium a kolem něj zřídit zpevněné plochy a mobiliář. Současně bude pokračovat revitalizace pohřebiště a blízkého okolí s dostavbou 12 mlatových chodníčků mezi hroby. Celkové náklady na oba projekty činí 1 675 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 1 340 000 Kč, což představuje 80 % z celkových nákladů.

Mariánské Hory a Hulváky

Zde chtějí provést kompletní rekonstrukci. Stavební práce zahrnují správní objekt, kolumbárium, hřbitovní zeď, altán, vsypové loučky, úpravu pěších komunikací, parkových a zahradních úprav. Předpokládané náklady činí 8 533 000 Kč. Požadavek městského obvodu činí 5 120 000 Kč, což představuje 60 % z celkových nákladů akce.

Stará Bělá

Pro přístup k jednotlivým hrobovým místům se plánuje v tomto roce vybudovat přístupový chodník k rozšířeným částem pozemku. Pro smuteční akt vsypu hodlají starobělští postavit zvoničku. Bude také třeba sanace a revitalizace svahu na pozemku hřbitova s výsadbou rostlin.  Celkové náklady na všechny projekty činí 1 622 700 Kč. Požadavek městského obvodu je 1 170 000 Kč, což představuje 70 % z celkových nákladů akce.

Vítkovice

Vítkovice plánují nové chodníky, jejich odvodnění, rekonstrukci obvodové zdi, výstavbu systému monitorování vjezdu a výjezdu na hřbitov, výstavbu veřejného osvětlení a nové odpočinkové zóny letos se bude realizovat pouze část zmíněných projektů v hodnotě 4 285 714,29 Kč včetně DPH. Požadavek městského obvodu činí 3 000 000 Kč, což představuje 70 % z plánovaných nákladů.

Nová Ves

Městský obvod Nová Ves plánuje na hřbitově vybudovat kolumbárium. Je totiž využíván k pohřbívání i přilehlými obvody Jih a Mariánské Hory a Hulváky. Předpokládané náklady činí 600 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 420 000 Kč, což představuje 70 % z celkových nákladů akce.

Radvanice a Bartovice

Zde je potřeba udělat stavební úpravy stávajícího WC, vybudování žumpy a nátěr celé budovy márnice včetně dřevěného podbití. Dále je nutné dokončení kovaného plotu s betonovým soklem včetně kované spodní brány, výměna chátrajícího stávajícího plotu za nové pletivo. Součástí celkových úprav je také přemístění nevyhovujícího vodního zdroje a instalace venkovního umyvadla a napojení vody k budově márnice a s tím spojené konečné terénní úpravy, nátěr celé budovy márnice a oprava stávajícího hlavního chodníku. Celkové předpokládané náklady činí 3 200 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 2 240 000 Kč, což představuje 70 % z celkových nákladů akce.

Ostrava-Jih

Veřejné pohřebiště na Jihu je v ulici U Studia, zde se bude pokračovat v estetizaci, připravuje se výstavba kolumbária. Celkové náklady činí 1 750 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 1 000 000 Kč, což představuje 57 % z celkových nákladů akce.

Plesná

Velká část přístupů k jednotlivým hrobům veřejného pohřebiště je v současné době nevyhovující Poskytnuté finanční prostředky by byly použity na opravu těchto ploch. Předpokládané náklady činí 1 125 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 900 000 Kč, což představuje 80 % z celkových nákladů.

Hošťálkovice

Rekonstruovat se bude oplocení hřbitova, které je v havarijním stavu, a ještě leží na svahu, který ujíždí a je ho třeba sanovat. Předpokládané náklady činí 1 940 849,46 Kč, požadavek městského obvodu činí 1 552 679,57 Kč, což představuje 80 % z celkových nákladů.

Slezská Ostrava

Zde se bude realizovat několik projektů. Prvním je „Rekonstrukce kříže na hřbitově v Ostravě-Kunčičkách“, kříž je 230 cm vysoký, umístěný na 240 cm vysokém podstavci, tvořící dominantu hřbitova. Druhou akcí je „Estetizace hřbitova v Ostravě-Kunčičkách“, kde se nachází velký počet opuštěných hrobových staveb (280), které působí neesteticky a hrozí zřícením. Městský obvod plánuje odstranit 110 hrobových staveb, provést terénní úpravy a plochu připravit pro nová místa pro pohřbívání do země. Třetí akcí je „Rekonstrukce bývalé márnice na starém hřbitově v Heřmanicích“. Budova bude po rekonstrukci pronajata Římskokatolické farnosti Ostrava-Heřmanice, která v ní zřídí trvalou výstavbu o historii Heřmanic, přístupnou v otevírací době hřbitova široké veřejnosti. Další akcí je „Vodovodní stojan a zpevněné plochy na starém hřbitově v Ostravě-Heřmanicích. Realizovat se bude i „Obnova pohřbívacích polí na novém hřbitově v Ostravě-Heřmanicích“. Zde se nachází 50 opuštěných hrobových staveb, které je nutno odstranit. Poslední akcí je „Estetizace hřbitova v Ostravě-Muglinově“, kde je zakázáno pohřbívání do země. Velký počet hrobových staveb (220) je tudíž opuštěno a hrozí zřícením. Z tohoto důvodu městský obvod plánuje odstranit 80 hrobových staveb, provést terénní a sadové úpravy. Celkové předpokládané náklady na všechny akce na rok 2024 činí 2 880 000 Kč, požadavek městského obvodu činí 2 000 000 Kč, což představuje 69 % z celkových nákladů.

Hrabová

Pro zvýšení bezpečnosti občanů budou upraveny chodníky pomocí nášlapných prefabrikátů včetně doplnění mobiliáře. Dále se bude realizovat I. etapa výstavby kolumbária pro 185 míst vč. přístupových komunikací, vodovodní přípojky a mobiliáře. Celkové náklady na obě akce činí 3 755 843 Kč. Požadavek městského obvodu činí 3 000 000 Kč, což představuje 80% z celkových nákladů.

Ústřední hřbitov Slezská Ostrava

Předmětem stavby je novostavba technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova a pro parkování užitkových vozidel městského obvodu. Dále zde vzniknou šatny pro zaměstnance správy hřbitova (zvlášť pro ženy a muže) a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavena ke stávající správní budově hřbitova. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu s plochou střechou. Předpokládané náklady činí 15 000 000 Kč.