Na haldu Ema je vstup zakázán

22/7 2011

Společnost RPG RE Land, s. r. o., Ostrava písemně informovala o zákazu vstupu osob na haldu Ema.  RPG je majitelem pozemků dané lokality o výměře 28 ha, území je vedeno jako lesní pozemek s plněním funkce lesa.

Na haldu Ema je vstup zakázán

Halda je starý důlní hlušinový odval postižený endogenním hořením s doprovodným výstupem nebezpečných plynů. Podle odborné analýzy rizik odvalu z dubna letošního roku, kterou si společnost nechala zpracovat, nelze zaručit bezpečnost osob a majetku nacházejících se na haldě Ema, proto je vstup na ni zakázán.

Výstup na haldu se v posledních letech stal turistickou atrakcí města, Klub českých turistů v oblasti vybudoval turistickou stezku včetně tabulí a laviček. Společnost RPG požádala město Ostravu, aby učinilo opatření, která zabrání vstupu osob do dané lokality.