Múzická škola slaví 20. narozeniny

24/5 2011

Múzická škola v Ostravě - Mariánských Horách je jedinou uměleckou institucí v České republice zaměřenou na komplexní estetickou výuku žáků se zdravotním postižením. Letos slaví již 20 let své existence. K této příležitosti je připraven již druhý slavnostní koncert, na němž se představí posluchači hudebního, tanečního, dramatického a výtvarného oddělení školy.

Múzická škola slaví 20. narozeniny

Múzická škola byla založena v roce 1991 a za dvacet let své existence prošla mohutným vývojem. „Těší mě, že si Múzická škola získala značný odborný kredit a že v současné době ji berou vážně odborníci z oblasti medicíny, pedagogiky a speciální pedagogiky, sociologie, kulturologie aj. Námi zvolené výchovné a vzdělávací procesy jsou dnes již uznávány a přijímány jako inspirativní a uplatňují se teoreticky i názorně na mezinárodních konferencích a v zahraničních studijních projektech. Cílem Múzické školy není budovat segregační „skleněný zámek“ pro handicapované, ale naopak v integraci se zdravými vrstevníky poskytovat umělecké vzdělávání na profesionální úrovni,“ vysvětluje zakladatelka tohoto experimentálního projektu a ředitelka Lidové konzervatoře a Múzické školy Miloslava Soukupová.

Múzická škola je velmi úspěšná v soutěžích a přehlídkách, její žáci účinkují v rámci velkých kulturních projektů (např. Múzy mají mnoho tváří I. a II. ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří a gymnáziem v Ostravě v rámci Janáčkova máje 2005 a 2007, „Otevřená náruč Národního divadla Praha 2007“, „Jeunesses musicales“ 2001, 2009 a 2011 s Janáčkovou filharmonií Ostrava). Mnozí absolventi se hudbě věnují i nadále na profesionální úrovni. Patří mezi ně Pavla Čichoňová, Monika Foltýnová, Tereza Vašutová, Sandra Schwarzová, Filip Hlavinka, Martin Chodúr, Tomáš Zetek a další. Kromě dovedností a praktických znalostí si z Múzické školy absolventi často odnášejí také hluboké citové vztahy ke svému „druhému domovu“. Bližší informace o škole na www.muzickaskola.cz nebo na www.lko.cz.

Slavnostní koncert k 20. narozeninám školy se koná 27. května v 17 hodin v Divadle loutek Ostrava.