Moravskoslezskou metropoli navštívil norský velvyslanec

22/11 2022

Ostravský primátor Tomáš Macura s náměstkyní Andreou Hoffmannovou přivítali v prostorách ostravské Nové radnice velvyslance Norského království, Jeho Excelenci Victora Conrada Ronneberga. 

Moravskoslezskou metropoli navštívil norský velvyslanec

Norský velvyslanec V. C. Ronneberg (první zprava) s primátorem Tomášem Macurou a náměstkyní primátora Andreou Hoffmannovou. Foto: MMO

Norský velvyslanec se živě zajímal o celou řadu témat. Od obecného seznámení se společenskými a politickými poměry v Ostravě, až po zcela konkrétní problematiku. Kromě otázky čerpání finanční podpory z tzv. norských fondů probíral se zástupci vedení města inkluzivní vzdělávání, ekologické a kulturní projekty nebo celkovou změnu image někdejšího  „černého města". Jeho Excelence rovněž věnovala pozornost dopadům války na Ukrajině.  Velvyslanci se tak dostalo výkladu o začleňování ukrajinských dětí v místních školkách a školách, jakož i zapojení uprchlíků do pracovního života.

Viktor Conrad Ronneberg kvitoval vzájemnou vůli k oboustranné spolupráci, norská strana projevila zájem například o programy sloužící k rozpoznávání nepravdivých zpráv ve veřejném prostoru (tzv. fake news).

V závěru setkání norský velvyslanec připojil svůj podpis do městské pamětní knihy.