Moravskoslezskou metropoli navštívil německý vyslanec

19/5 2022

Náměstek primátora Zbyněk Pražák dnes přijal v prostorách ostravské radnice německého vyslance v Praze, pana Hanse-Petera Hinrichsena. Ten zastupuje velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice.

Moravskoslezskou metropoli navštívil německý vyslanec

Německý vyslanec Hans-Peter Hinrichsen při zápisu do pamětní knihy. Foto: Jiří Zerzoň

Vzájemná debata s německým hostem se týkala hned několika témat. Došlo na výměnu zkušeností s ekonomickou restrukturalizací. Ostrava má v tomto směru bohaté zkušenosti, které se mohou našim sousedům hodit. Německo totiž do deseti let plánuje na území někdejší NDR zcela skoncovat s těžbou hnědého uhlí a dát tamnímu hospodářství novou perspektivu.

Řeč přišla také na spolupráci Ostravy s partnerským městem Drážďany, kterou si obě strany pochvalují. V tomto smyslu padly úvahy ohledně těsnější spolupráce českých, německých a polských měst.

Naléhavými tématy byly strmě rostoucí inflace a válka na Ukrajině.

Hans-Peter Hinrichsen se po zápisu do Pamětní knihy města Ostravy vydal na konferenci germanistů, pořádanou na Ostravské univerzitě. Německá ambasáda totiž vyjádřila obavy z dopadu možného zrušení povinného druhého cizího jazyka na českých školách. V pozici takzvaného druhého jazyka je u mnoha českých žáků a studentů velmi často právě němčina.