Moderní technika pomáhá zvyšovat pocit bezpečí občanů města

14/6 2023

Městská policie Ostrava již řadu let využívá městský kamerový monitorovací systém, který jí umožňuje pružně a efektivně reagovat na zjištěná protiprávní jednání a je nepostradatelným pomocníkem v boji s kriminalitou.

 Moderní technika pomáhá zvyšovat pocit bezpečí občanů města

Městská policie dohlíží na veřejný pořádek pomocí moderní techniky. Foto MMO.

Nyní se rozhodla jít ve zvyšování pocitu bezpečí občanů města ještě dál a do zkušebního provozu na vytipovaných místech doplnila kamery o sedm detektorů nestandardních zvukových událostí, které jsou propojeny s kamerami. Úspěšně rovněž využívá i celoměstské monitorovací dohledové centrum a ve zkušebním režimu rovněž osobní záznamové zařízení s online přenosem.

Městská policie Ostrava využívá kamerové systémy již od roku 1996, kdy byly do provozu instalovány dvě analogové kamery v centru města. Postupem času docházelo k navyšování počtu kamer a rovněž k modernizaci kamer i celého systému. Analogové kamery nahradily modernější kamery s optickým přiblížením až na vzdálenost jednoho kilometru a schopností pracovat i ve výrazně zhoršených světelných podmínkách. Stejně tak došlo rovněž k digitalizaci datového toku.

„Zajištění bezpečnějšího města je pro nás prioritou. Městský kamerový systém nesčetněkrát prokázal svou přínosnost, právě díky záběrům se podařilo opakovaně a v mnoha případech buď protiprávnímu jednání předejít, anebo i velmi závažné trestní jednání objasnit a zjistit pachatele skutku. Kontinuálně proto pracujeme na optimalizaci i inovacích systému, tak aby výsledek byl co nejefektivnější. Jde o jedno z celé řady opatření, které přispěje ke zvýšení bezpečnosti ve městě," konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Za dobu fungování kamerové systému se ukázalo, že kamery jsou nejen nepostradatelným pomocníkem na poli boje s kriminalitou, ale jde o velmi efektivní variantu zacílenou na zvyšování pocitu bezpečí občanů na veřejných prostranstvích.
Provázáním celého systému se složkami policie, hasičských sborů a záchranných služeb se městský kamerový systém stal nezbytnou součástí integrovaného záchranného systému města Ostravy.
Kamerový systém v Ostravě je velmi propracovaný a čítá 944 kamer, z toho 332 kamer snímajících dopravní uzly a 612 kamer sledujících veřejná prostranství. Stacionární či otočné kamery jsou situovány v místech, kde docházelo k narušování veřejného pořádku, nebo k páchání protiprávního jednání nebo kde výskyt takového jednání hrozí.

Jen v roce 2022 strážníci obsluhující kamerové systémy pomocí těchto kamer zadokumentovali přes tři tisíce čtyři sta událostí. Z těchto událostí lze vyzdvihnout třicet pět zadržených pachatelů trestných činů, dvacet čtyři hledaných osob, třicet čtyři poznatků předaných kolegům z Policie ČR či šestnáct událostí spojených s převozem osob do zdravotnického zařízení.

Záběry z kamer jsou přenášeny na deset kamerových stanovišť, na kterých strážníci nepřetržitě sledují a vyhodnocují záběry na monitorech. K těmto deseti přibylo nově další pracoviště, a to monitorovací dohledové centrum na ulici Zámecká. Do tohoto dohledového centra se sbíhají záběry z celé Ostravy. Toto pracoviště je tak podporou pro zbývající kamerová stanoviště, ale i pro samotný výkon služby.

Nově se pak ve zkušebním provozu zavádí celkem sedm detektorů nestandardních zvukových událostí, které jsou instalovány v bezprostřední blízkosti kamer.

Umístěny jsou na zastávce Důl Odra v Přívoze (2), na Frýdlantských mostech (3) a na zastávkách Nová Karolína (2), která byla vytipována jako vhodná místa pro jejich zkušební provoz zejména z důvodu pohybu většího množství lidí.

„Mnohá protiprávní jednání se projevují výrazněji zvukově nežli vizuálně. Díky novému systému tak budeme schopni efektivně a zejména rychleji zareagovat na detekované protiprávní jednání. Věříme, že tento systém přispěje nejen k eliminaci či snížení množství protiprávního jednání, ale povede rovněž ke zvýšení pocitu bezpečí našich spoluobčanů," dodává Miroslav Plaček, ředitel Městské policie Ostrava.

Na rozdíl od kamery, která sleduje pouze jeden směr, zvukový detektor zachytí zvuk ze širšího okolí. Tato technologie dokáže v reálném čase detekovat a reagovat na řadu nebezpečných situací.

Software dokáže detekovat lidský křik, rozbití skla, výbuch bomby, střelbu, městský hluk a bezprostředně informovat strážníka obsluhujícího kamery o krizových situacích spolu s přesným určení místa incidentu.

Detektor zvukových událostí na rozdíl od kamer zvuk nenahrává, čímž se předchází etickým problémům a zachovává se soukromí občanů.

Na testování detektoru zvukových událostí Městská policie Ostrava úzce spolupracuje s městskou organizací OVANET.

Pokud se zkušební provoz detektorů zvukových událostí osvědčí, bude tento systém rozšířen i do dalších vytipovaných lokalit.

Strážníci od začátku roku úspěšně rovněž započali ve zkušebním režimu využívat i osobní záznamová zařízení s online přenosem.

Stream online kamerového záznamu může být přenášen na vybraná dohledová pracoviště Městské policie Ostrava, na kterých může strážník obsluhující kamery reagovat na konkrétní bezpečnostní situaci tak, jako je tomu v případě ostatních kamer městského kamerového systému.