Ministerstvo ocenilo Knihovnu města Ostravy

11/10 2018

Knihovna města Ostravy získala od Ministerstva kultury ČR zvláštní ocenění a diplom v rámci ceny Knihovna roku 2018.

Ministerstvo ocenilo Knihovnu města Ostravy

Knihovna města Ostravy sídlí u Sýkorova mostu. Foto: archiv MMO

Ocenění Ministerstva kultury obdržela Knihovna města Ostravy za dlouhodobé poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, zejména vedení klubové činnosti jako významného sociálního a socializačního prvku napříč všemi generacemi. Kluby v Knihovně města Ostravy tvoří rodiče na mateřské a rodičovské dovolené, senioři a děti z tzv. vyloučených lokalit.

„Kluby pro předškolní děti, jejich rodiče, prarodiče či jiné vychovávající jsou zaměřeny především na výchovu ke čtenářské gramotnosti. Ve 12 pobočkách se zájemci setkávají, aby společně četli, pracovali s texty a jejich dramatizací, tvořili ve výtvarných dílnách. Dospělí se mohou seznámit s nejnovější literaturou týkající se výchovy dětí, zdravé výživy, vedení domácnosti apod. Důležité je setkávání a společná diskuze, neboť jádro klubů tvoří maminky na rodičovské dovolené, kterým společnost stejně zaměřených obvykle chybí,“ popsala ředitelka Knihovny města Ostravy Miroslava Sabelová. V roce 2018 se zapojilo pět poboček Knihovny města Ostravy do projektu S knížkou do života, z nichž pouze jedna má klub, vzniknou tedy nové kluby, kde bude přihlédnuto ke specifikům vývoje dětí již od narození. Důležitá jsou klubová setkávání ve vyloučených lokalitách s dětskými skupinami a jejich vychovateli – představují významnou součást výchovy dětí. 

Kluby pro teenagery jsou na čtyřech pobočkách, kde pro ně byla vytvořena místa oddělená od běžného provozu. Přednášky a schůzky jsou vedeny s ohledem k věku a zájmu těchto mladých. Většina času není organizována, je tak věnován prostor pro vlastní aktivity. Dva z těchto klubů působí ve vyloučených lokalitách a představují pro dospívající důležité bezpečné místo. V některých pobočkách jsou k dispozici zákoutí pro teenagery.

Kluby Generace sdružují uživatele starší, obvykle seniorského věku, ovšem výjimkou nejsou ani lidé jiných generací. Náplní těchto dnes již 14 klubů Generace je sdílení čtenářských zážitků, cestovatelských zkušeností, koníčků různého druhu. Velký je zájem o historii města, besedy s regionálními osobnostmi, komentované vycházky, návštěvy kulturních akcí. Účastníci se zapojují do projektů knihovny – např. projekt Paměť Ostravy a z jeho příspěvků vzniklé knihy. Převahu mají aktivní ženy.

Ocenění ministerstva nebylo jediným, které knihovna obdržela. „Naše kolegyně Marie Kosková získala druhé místo v Knihovnické K2 ceně v Moravskoslezském kraji. Když k tomu připočtu Medaili Z. V. Tobolky, kterou jsme byli v září oceněni Sdružením knihoven za významný přínos k rozvoji českého knihovnictví, máme v Knihovně města Ostravy hezký hattrick,“ uzavřela ředitelka Sabelová.